Đề Xuất 3/2023 # Danh Sách Thập Sư Các Đại Giới Tại Bình Định # Top 4 Like | Duhoceden.com

Đề Xuất 3/2023 # Danh Sách Thập Sư Các Đại Giới Tại Bình Định # Top 4 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Danh Sách Thập Sư Các Đại Giới Tại Bình Định mới nhất trên website Duhoceden.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Phật giáo Bình Định là một trung tâm Phật giáo miền trung với chiều dài lịch sử hình thành và phát triển được đánh giá qua những đóng góp to lớn của các bậc tổ sư, của chư tôn thiền đức và tín đồ Phật giáo. 

Sự thành tựu ấy không thể không kể đến chư vị tiền bối, chư Tổ sư và một trong những đóng góp của chư vị là tổ chức các Đại giới đàn.

Nhằm thông tin đến chư tôn đức và quý thiện hữu về các Đại giới đàn được tổ chức tại Bình Định thời gian qua, trang nhà Phật giáo Bình Định xin được đăng nội dung thập sư các đại giới đàn từ năm 1968 đến nay:

Năm1968 : Do Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh Tp. Qui Nhơn:

Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Phước Hộ – Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang Phú Yên.

Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Tâm Đạt – Viện Chủ TĐ Thiên Bình – Nhơn Phong – Huyện An Nhơn.

Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Mật Nguyện – Viện Chủ Chùa Linh Quang – Huế.- HT Thích Giác Tánh, Viện Chủ TĐ Thiên Đức  – Huyện Tuy Phước

Đệ nhất Tôn Chứng : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước – Huyện Phù Mỹ.

Đệ nhị Tôn chứng : HT Thích Giải An – Trú Trì Chùa Từ Quang –Tp. Quảng Ngãi.

Đệ tam Tôn chứng : HT Khế Hội ( Trí Thành ), Trú trì TĐ Bát Nhã, Phú Yên

Đệ tứ Tôn chứng : HT Thích Mật Viên, Trú Trì Chùa Phổ Tịnh- Huyện An nhơn.

Đệ ngũ Tôn chứng : HT Thích Truyền Diệu, Trú Trì Chùa Hương Tích, Phú Yên

Đệ luc Tôn Chứng : TT Thích Phước Khánh, Trú Trì Chùa Bảo Lâm- Huyện Phù Cát

Đệ thất Tôn chứng : HT Thích Giác Ngộ, Viện chủ Chùa Bửu Thắng – Tp. Pleiku

Năm 1976 : Do Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Bình Định tổ chức tại TĐ Hưng Long, xã Nhơn An-Huyện An Nhơn:

Hòa Thường Đường Đầu : HT Thích Từ Nhơn , Trú Trì Chùa Thọ Sơn, xã Phước Nghĩa, Huyện Tuy Phước.

Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Giác Tánh, Viện Chủ TĐ Thiên Đức, Huyện Tuy Phước.

Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Kế Châu, Trú Trì TĐ Thập Tháp Di Đà, xã Nhơn Thành, Huyên An Nhơn. – HT Thích Tâm Hoàn, Trú Trì TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn.

Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Giác Nguyên, Trú Trì Chùa Bạch Sa, Tp. Qui Nhơn

Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Huệ Đồng, Trú Trì Chùa Long Đức, Huyện Phù Cát

Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Phước Thành, Trú Trì Chùa Đông Hải, Huyện Phù Cát

Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Mật Viên, Trú Trì Chùa Phổ Tịnh, Huyện An Nhơn.

Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Mật Hạnh, Trú Trì Chùa Tân An, Huyện An Nhơn

Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Minh Quang, Trú Trì Chùa Thanh Quang, Huyện An Nhơn.

Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Phước Thắng, Trú Trì Chùa Hồng Liên, Huyện Tuy Phước

Năm 1989: Do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tai TĐ Long Khánh,Tp.Qui Nhơn :

Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Giải An, Trú Trì Chùa Từ Quang, Tp. Quảng Ngãi

Yết Ma A Xà Lê : TT Thích Huệ Đồng, Trú Trì Chùa Long Đức, Huyện Phù Cát

Giáo Thọ A Xà Lê : TT Thích Tịnh Diệu, Trú Trì Chùa Đại Viên, Huyện Tây Sơn

Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Minh Quang, Trú Trì Chùa Thanh Quang, Huyện An Nhơn

Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Như Thành, Thị xã Quảng Ngãi

Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Giác Thuyên, Trú Trì Chùa Vĩnh Lộc, Huyện Tây Sơn

Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Thành Ký, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Phù Mỹ

Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Liễu Không, Trú Trì TĐ Thiên Bình, Huyện An Nhơn

Đệ lục Tôn chứng : Đại Đức Thích Huệ Đạt, Quảng Ngãi

Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Giác Phất, Trú Trì TX Ngọc Long, Huyện Tuy Phước.

  

Năm 1994 : Do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn:

Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Kế Châu, Trú Trì TĐ Thập Tháp Di Đà, Huyện An Nhơn.

Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Phước Thành, Trú Trì TĐ Thiên Phước, Huyện Phù Mỹ.

Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Nguyên Trạch, Giáo Phẩm Phật giáo Bình định. – HT Thích Thiện Nhơn, Trú Trì TĐ Thiên Đức , Huyện Tuy Phước

Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Nguyên Phước, Trú Trì TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn

Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Đồng Hạnh, Trú Trì TĐ Hưng Long, Huyện An nhơn

Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Chơn, Trú Trì Chua Liên Hoa, Tp. Qui Nhơn

Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Tịnh Nhãn, Trú Trì Chùa Giác Hoàng, Huyện An nhơn.

Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước.

Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Như Quang, Trú Trì Chùa Đại Viên, Huyên Tây Sơn

Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Quảng Xả, Trú Trì Chùa Trung Khánh, Thị xã Kontum, Tỉnh Kontum

Năm 2000, do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp Qui Nhơn :

Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước , Huyện Phù Mỹ

Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Thiện Duyên, Trú Trì Chùa Đạo Nguyên, Thị xã Tam Kỳ , Tỉnh Quảng Nam

Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Thiện Nhơn, Trú Trì TĐ Thiên Đức, huyện Tuy Phước. – HT Thích Huệ Minh, Trú Trì Chùa Giác Uyển, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Quảng Đạo, Trú Trì Chùa Phước Hải, Huyện Phù Cát.

Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Liễu Giải, Trú Trì Chùa Bửu Liên, Huyện Tuy Phước

Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Pháp, Thường Trú Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Tp. Hồ Chí Minh

Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước

Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Đồng Hạnh, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Phù Mỹ

Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Ngộ Khải, Trú Trì Chùa Chi Hội Phật Giáo An Nhơn, Thị xã An Nhơn

Đệ thát Tôn chứng : TT Thích Giác Tần, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Duyên, Thị xã An Nhơn.

Năm 2004, do Ban Trị Sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình Định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn :

Hòa Thượng Đường Đầu : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước , Huyện Phù Mỹ.

Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Thiện Nhơn, Viện Chủ TĐ Thiên Đức, Huyện Tuy Phước

Giáo Thọ A Xà Lê : TT Thích Từ Hương, Trú Trì Chùa Bảo Nghiêm, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai – TT Thích Nguyên Phước, Trú Trì TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn

Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước

Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Đồng Hạnh, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Phù Mỹ

Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Điền, Giáo Thọ Trường Trung cấp Phật học Bình định

Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Viên Đạt, Trú Trì Chùa Giác Nguyên, Thị Xã An Nhơn

Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Quảng Xả, Trú Trì TĐ Thiên Phước , Huyện Phù Mỹ

Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Nguyên Huệ, Trú Trì Chùa Bích Nam, Huyện Tuy Phước

Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Giác Dõng, Trú Trì Tịnh xá Phước An, Huyện Phù Cát.

– Năm 2009, do Ban Trị sự Tỉnh Giáo Hội Phật Giáo Bình định tổ chức tại TĐ Long Khánh, Tp. Qui Nhơn.

Hòa Thường Đường Đầu : HT Thích Phước Thành, Viện Chủ TĐ Thiên Phước, Huyện Phù Mỹ

Yết Ma A Xà Lê : HT Thích Thiện Nhơn, Viện chủ TĐ Thiên Đức, Huyện Tuy Phước

Giáo Thọ A Xà Lê : HT Thích Viên Quán, Trú Trì Chùa Từ Ân, Tp. Pleiku. – HT Thích Nguyên Chơn, Trú Trì Chùa Liên Hoa, Tp. Qui Nhơn.

Đệ nhất Tôn chứng : TT Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, Huyện Tuy Phước.

Đệ nhị Tôn chứng : TT Thích Trí Hải, Trú Trì Chùa Thiên Quang, Huyện An Nhơn

Đệ tam Tôn chứng : TT Thích Nguyên Khiết, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Tuy Phước

Đệ tứ Tôn chứng : TT Thích Hạnh Bảo, Trú Trì Chùa Quang Phước, Huyện Hoài Nhơn.

Đệ ngũ Tôn chứng : TT Thích Đồng Tịnh, Trú Trì Chùa Gia Khánh, Huyện Tuy Phước

Đệ lục Tôn chứng : TT Thích Viên Trường, Trú Trì Chùa Phước Lôc, Huyện An nhơn

Đệ thất Tôn chứng : TT Thích Giác Trí, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Sơn, Huyện Tuy Phước.

Năm 2013, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ Đình Long Khánh, Tp. Qui Nhơn. Danh xưng Đại Giới Đàn Kế Châu.

Hòa Thượng Đường Đầu : Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Viện Chủ Chùa Đạo Nguyên, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam.

Yết Ma A-Xà Lê : Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Viện Chủ Chùa Giác Uyển, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Quảng Bửu, Trú Trì Tu Viện Nguyên Thiều, huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định; 

Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Đồng Chơn, Trú Trì Chùa Bình An, Phường Nhơn Bình, Tp. Qui Nhơn.

Tuyên Luật Sư : Hòa Thượng Thích Viên Đạt, Trú Trì Chùa Giác Nguyên, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Đệ Nhất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, Viện Chủ Chùa Long Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

Đệ Nhị Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Hồng Thiện, Trú Trì Chùa Vĩnh Khánh, Thị Xã An Nhơn, Bình Định.

Đệ Tam Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Minh Nguyệt, Trú Trì Chùa Huệ Long, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Đệ Tứ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Đồng Quả, Trú Trì Chùa Phước Hưng, Tp. Qui Nhơn, Bình Định.

Đệ Ngũ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Chúc Thọ, Trú Trì Chùa Tường Vân, Huyện Phù Mỹ, Bình Định.

Đệ Lục Tôn Chứng A-Xà-Lê : Thượng Tọa Thích Quảng Độ, Trú Trì Chùa Long Hòa, xã Cát Tân , Huyện Phù Cát, Bình Định.

Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Đại Đức Thích Giác Mạnh, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Hội, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định.

Năm 2017, Đại Giới Đàn Tâm Hoàn, do Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Bình Định tổ chức tại Tổ Đình Long Khánh, Tp. Qui Nhơn.

1.Đường Đầu Hòa Thượng : Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Duyên, Viện Chủ Chùa Đạo Nguyên, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

  Yết Ma A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Viện Chủ Chùa Giác Uyển, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

  Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Đồng Chơn, Trú Trì Chùa Bình An, Phường Nhơn Bình, Tp. Qui Nhơn, Bình Định.

  Giáo Thọ A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Thánh Tâm, Thường Trú Phật Học Viện Huệ Nghiêm, Tp.Hồ Chí Minh.

  Tuyên Luật Sư : Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn, Viện Chủ Chùa Liên Hoa, Phường Bùi Thị Xuân, Tp. Qui Nhơn, Bình Định.

   Đệ Nhất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Viện Chủ TĐ Long Đức, Huyện Phù Cát, Bình Định.

   Đệ Nhị Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Trí Hải, Viện Chủ Chùa Thiên Quang, Thị Xã An Nhơn, Bình Định.

   Đệ Tam Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, Viện Chủ Chùa Long Phước, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

   Đệ Tứ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Nguyên Khiết, Trú Trì Chùa Tịnh Quang, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

   Đệ Ngũ Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Nguyên Huệ, Trú Trì Chùa Bích Nam, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

   Đệ Lục Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Giác Tần, Trú Trì Tịnh Xá Ngọc Duyên, Thị Xã An Nhơn, Bình Định.

   Đệ Thất Tôn Chứng A-Xà-Lê : Hòa Thượng Thích Thiện Trụ, Trú Trì Chùa Phổ Quang, Huyện Tuy Phước, Bình Định.

   Danh Sách Và Bảng Giá Thuê Gia Sư Tiếng Anh Giỏi Tại Hà Nội

   Tiếng Anh đặc biệt quan trọng trong thời kì hội nhập kinh tế bởi nó phục vụ hiệu quả ở nhiều lĩnh vực như Đào tạo, Giao tiếp, Du lịch, Giải trí, Truyền thông… Vì vậy, nhu cầu thuê gia sư Tiếng Anh hiện nay rất lớn, dàn trải mọi lứa tuổi, cấp học và bậc học. Chúng tôi tập hợp đông đảo giáo viên giàu kinh nghiệm, sinh viên giỏi tại hầu khắp Hà Nội nên tự tin khẳng định rằng: Bất cứ yêu cầu nào từ phụ huynh, học sinh đối với môn Tiếng Anh đều được đáp ứng gia sư chất lượng và nhanh nhất.

   Phụ huynh lựa chọn mã số giáo viên/ sinh viên sao cho phù hợp với trình độ, khu vực, lớp học, mức lương mà họ đăng kí. Chúng tôi sẽ liên hệ theo yêu cầu của gia đình anh chị, dự kiến có 2 khả năng xảy ra:

   Nếu gia sư đồng ý: Gia Sư Việt lập tức kết nối lại phụ huynh để hai bên trực tiếp trao đổi cũng như sắp sếp lịch làm việc.

   Gia sư không đồng ý: Trung tâm thông báo phụ huynh lựa chọn lại mã số khác và tiếp tục quy trình giống bước trên đến khi đáp ứng được thì thôi.

   Trường hợp phụ huynh không chọn gia sư trong danh sách, Gia Sư Việt sẽ tư vấn để nắm bắt yêu cầu và giải đáp đáp thắc mắc cho anh chị. Sau đó chúng tôi có thể lựa trọn giáo viên/ sinh viên đang hiển thị giới thiệu cho gia đình, hoặc một gia sư khác phù hợp hơn bởi còn nhiều bạn đang hợp tác với trung tâm nhưng không đồng ý đưa thông tin lên website.

   2. Bảng tóm tắt giá thuê gia sư Tiếng Anh giỏi ở Hà Nội

   Sinh viên giỏi kèm Tiếng Anh Tiểu học (100k – 120k) / buổi dạy 2h.

   Giáo viên kèm Tiếng Anh Tiểu học (200k – 250k) / buổi dạy 1.5 – 2h.

   Sinh viên giỏi kèm Tiếng Anh bậc THCS (120k – 150k) / buổi dạy 2h.

   Giáo viên kèm Tiếng Anh bậc THCS (200k – 250k) / buổi dạy 1.5 – 2h.

   Sinh viên giỏi kèm Tiếng Anh bậc THPT (150k – 180k) / buổi dạy 2h.

   Giáo viên kèm Tiếng Anh bậc THPT (250k – 300k) / buổi dạy 1.5 – 2h.

   Giá thuê sinh viên luyện thi Tiếng Anh cấp II trường Top hoặc chuyên (150k – 180k) / buổi kèm 2h.

   Giá thuê giáo viên luyện thi Tiếng Anh cấp II trường Top hoặc chuyên (250k – 300k) / buổi kèm 1.5 – 2h.

   Giá thuê sinh viên luyện thi Tiếng Anh cấp III trường Top hoặc chuyên (200k – 250k) / buổi dạy 2h.

   Giá thuê giáo viên luyện thi Tiếng Anh cấp III trường Top hoặc chuyên (350k – 450k) / buổi dạy 1.5 – 2h.

   Chi phí thuê sinh viên kèm Tiếng Anh luyện thi đại học (180k – 200k) / buổi dạy 2h.

   Chi phí thuê giáo viên kèm Tiếng Anh luyện thi đại học (300k – 350k) / buổi dạy 1.5 – 2h.

   3. Danh sách gia sư Tiếng Anh tiêu biểu của Gia Sư Việt

   Giảng viên trường đại học Hà Nội với hơn 10 năm kinh nghiệm gia sư Tiếng Anh lớp 9, 10, 11, 12, luyện thi đại học. Cô Hương nhận lớp ở khu vực quận Hà Đông, Thanh Xuân ( Gần Lê Văn Lương kéo dài, Phùng Khoang, Lương Thế Vinh, Khuất Duy Tiến ). Mức lương tối thiểu mời cô giáo dạy kèm 300k / buổi.

   Giáo viên trường THCS Ninh Hiệp – Gia Lâm với gần 10 năm kinh nghiệm, nhận gia sư Tiếng Anh lớp 5, 6, 7, 8, 9, luyện thi cấp III. Mức học phí yêu cầu tối thiểu 250k / buổi ở khu vực huyện Gia Lâm ( Phía gần Cầu Đuống, Ngô Gia Tự và các xã gần Ninh Hiệp ).

   Giáo viên trường THCS Dương Nội – Hà Đông với 20 kinh nghiệm. Cô giáo nhận dạy kèm môn Tiếng Anh lớp 6, 7, 8, 9 và đặc biệt là luyện thi chuyên AMS, chuyên Ngữ. Mức lương tối thiểu 300k / buổi ở khu vực gần Mỹ Đình, Cầu Giấy, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Xuân Thủy.

   Giáo viên trường quốc tế Well Pring có 10 năm kinh nghiệm, nhận gia sư Tiếng Anh tại nhà lớp 1 – 12, luyện thi cấp II, đại học. Mức học phí tối thiểu mời cô Hải Anh kèm con là 300k / buổi ở khu vực Long Biên ( Ngọc Lâm, Ngọc Thụy, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngô Gia Tự, KĐT Việt Hưng ) và quận Hoàn Kiếm ( gần cầu Chương Dương, Long Biên ).

   Giảng viên trường đại học Hà Nội với 14 năm kinh nghiệm, chuyên gia sư môn Tiếng Anh lớp 9, 10, 11, 12, luyện thi đại học. Cô Oanh chỉ nhận lịch dạy ban ngày trước 17h 30, mức lương tối thiểu 300k / buổi trên địa bàn giáp với khu vực quận Hoàng Mai, Thanh Xuân ( Lê Trọng Tấn, Trường Trinh, Nguyễn Trãi, Kim Giang, Định Công… ).

   Giáo viên tại trung tâm Anh ngữ Ply High, với 5 năm kinh nghiệm dạy kèm Tiếng Anh lớp 8 – 12, luyện thi đại học. Mức học lương tối thiểu mời cô Ánh từ 250k / buổi ở khu vực quận Tây Hồ ( Thụy Khuê, Lạc Long Quân, Võ Chí Công, Chợ Bưởi ), Cầu Giấy ( Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Tân, Phùng Chí Kiên ).

   Giáo viên trường THPT Phạm Hồng Thái – Ba Đình, hơn 15 năm kinh nghiệm đứng lớp và gia sư Tiếng Anh cho học sinh 10, 11, 12, luyện thi đại học. Mức lương yêu cầu tối thiểu 300k / buổi dạy kèm ở quận Ba Đình ( Khu vực Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Liễu Giai, Văn Cao ).

   Giáo viên trường THCS Hermann, hơn 14 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh lớp 5, 6, 7, 8, 9 đặc biệt là luyện thi cấp II, III. Khu vực nhận gia sư tại quận Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy ( Đông Ngạc, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, Công viên Hòa Bình, Xuân Đỉnh ) với mức lương tối thiểu 250k / buổi.

   Giáo viên tại trung tâm Anh ngữ AMES với hơn 5 năm kinh nghiệm, năng động, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Cô Linh nhận dạy Tiếng Anh lớp 9 – 12, luyện thi đại học ở các khu vực quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai ( Minh Khai, Time City, Kim Ngưu, Trương Định, Bạch Mai, Giải Phóng, Lạc Trung ), mức lương tối thiểu 250k / buổi.

   Giáo viên: Nguyễn Giáp Liêm Tâm ( Mã số: 501 )

   Tốt nghiệp năm 2003 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Ngôn ngữ Anh ( Xếp loại: TBK )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực làm việc: Thanh Trì, Hoàng Mai

   Kinh nghiệm: 18 năm ( đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh các lớp 6 – 12, luyện thi cấp III, đại học

   Giáo viên: Dương Đình Thắng ( Mã số: 502 )

   Tốt nghiệp năm 2004 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực làm việc: Long Biên, Hoàn Kiếm

   Kinh nghiệm: 17 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Giáo viên giỏi dạy Tiếng Anh các lớp 10 ,11, 12, luyện thi đại học, TOEIC, IELTS.

   Giáo viên: Nguyễn Quang Hùng ( Mã số: 503 )

   Tốt nghiệp năm 2007 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực làm việc: Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa

   Kinh nghiệm: 14 năm ( đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư dạy Tiếng Anh giỏi lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, luyện thi cấp 3 & đại học.

   Giáo viên: Đoàn Hồng Giang ( Mã số: 504 )

   Tốt nghiệp năm 2007 trường ĐHSPHN – Ngành Tiếng anh Sư phạm ( Xếp loại: TBK )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực làm việc: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai

   Kinh nghiệm: 19 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9, luyện thi cấp 3

   Giáo viên: Trần Thị Thanh Huyền ( Mã số: 505 )

   Tốt nghiệp năm 2007 trường đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng anh ( Xếp loại: Giỏi )

   Mức lương: 300.000 – 350.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ làm gia sư: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm

   Kinh nghiệm: 17 năm ( đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Dạy Tiếng Anh giỏi từ lớp 6 đến 12, luyện thi cấp 3 chuyên, luyện thi đại học.

   Giáo viên: Nguyễn Hòa Mai ( Mã số: 506 )

   Tốt nghiệp năm 2009 trường Học viện Ngoại giao ( Xếp loại: Giỏi )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực gia sư: Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm

   Kinh nghiệm: 12 năm ( đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Dạy kèm môn Tiếng Anh các lớp 6 – 12, luyện thi cấp 3, đại học, TOEIC, IELTS.

   Giáo viên: Phùng Thùy Linh ( Mã số: 507 )

   Tốt nghiệp năm 2010 trường ĐHSPHN – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Giỏi )

   Mức lương: 300.000 – 350.000 đ / buổi dạy 2h

   Gia sư tại khu vực: Hoàng Mai, Thanh Trì

   Kinh nghiệm: 12 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Giảng dạy môn Tiếng Anh các lớp 10, 11,12, luyện thi đại học, TOEIC, IELTS.

   Giáo viên: Nguyễn Thu Thảo ( Mã số: 508 )

   Tốt nghiệp năm 2012 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 250.000 đ / buổi 2h

   Nhận dạy kèm tại: Hà Đông, Hoài Đức

   Kinh nghiệm: 8 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9, luyện thi cấp 3 chuyên Ngữ.

   Giáo viên: Mai Thị Ngần ( Mã số: 509 )

   Tốt nghiệp năm 2010 trường ĐHSPHN – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 350.000 đ / buổi dạy 2h

   Khu vực làm việc: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng

   Kinh nghiệm: 11 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Giảng dạy + gia sư Tiếng Anh luyện thi TOEIC, IELTS.

   Giáo viên: Trịnh Thu Hằng ( Mã số: 510 )

   Tốt nghiệp năm 2009 trường Đại học Ngoại Ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: TBK )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Nhận gia sư tại: Long Biên, Gia Lâm

   Kinh nghiệm: 11 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Giảng dạy lớp 6 – 12, luyện thi cấp 3, đại học, Giao Tiếp cơ bản

   Giáo viên: Lê Lệ Dung ( Mã số: 511 )

   Tốt nghiệp năm 2012 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Giỏi )

   Mức lương: 250.000 đ / buổi 2h

   Tham gia dạy kèm tại: Thanh Xuân, Đống Đa

   Kinh nghiệm: 10 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Gia sư môn Tiếng Anh ở Hà Nội các lớp 6, 7, 8, 9, luyện thi cấp 3

   Giáo viên: Hoàng Thị Thanh Tuyền ( Mã số: 512 )

   Tốt nghiệp năm 2012 trường ĐHSPHN – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 300.000 – 350.000 đ / buổi dạy 2h

   Nhận gia sư tại: Cầu Giấy, Ba Đình

   Kinh nghiệm: 11 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Trình độ: Chuyên dạy Tiếng Anh các lớp 9, 10, 11,12, luyện thi cấp 3, đại học, luyện thi TOEIC, IELTS.

   Giáo viên: Nguyễn Thị Như ( Mã số: 513 )

   Tốt nghiệp năm 2013 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: TBK )

   Mức lương: 200.000 – 250.000 đ / buổi 2h

   Kinh nghiệm: 7 năm ( đứng giảng + gia sư)

   Khu vực gia sư: Cầu Giấy, Đống Đa ( gần Láng, Yên Hòa, Xuân Thủy )

   Trình độ: Giảng dạy môn Tiếng Anh các lớp 6 – 12, luyện thi cấp III, đại học

   Giáo viên: Nguyễn Thanh Thúy ( Mã số: 514 )

   Tốt nghiệp năm 2009 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Giỏi )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ nhận dạy kèm: Tây Hồ, Ba Đình

   Kinh nghiệm: 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh lớp 10, 11, 12, luyện thi đại học cấp tốc

   Giáo viên: Đỗ Bảo Quyên ( Mã số: 515 )

   Tốt nghiệp năm 2000 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá ) + Thạc sĩ

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực làm việc: Thanh Xuân, Đống Đa ( gần Ngã Tư Sở )

   Kinh nghiệm: 15 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Giảng dạy + gia sư Tiếng Anh lớp 6 – 12, luyện thi cấp III, đại học.

   Giáo viên: Đào Thị Hương ( Mã số: 516 )

   Tốt nghiệp năm 2010 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Giỏi ) + Thạc sĩ

   Mức lương: 300.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ gia sư: Thanh Xuân, Hoàng Mai ( gần Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi )

   Kinh nghiệm: 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Dạy kèm các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12, luyện thi cấp 3, đại học, TOEIC, IELTS

   Sinh viên: Nguyễn Thị Hiền ( Mã số: 517 )

   Đang học năm 3 trường CĐSPHN – Ngành Sư phạm Tiếng Anh

   Mức lương: 120.000 – 150.000 đ / buổi 2h

   Nhận dạy kèm ở khu vực Cầu Giấy ( gần Dương Quảng Hàm, Nguyễn Khánh Toàn )

   Kinh nghiệm: 4 năm gia sư

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh các lớp 5, 6, 7, 8

   Sinh viên: Nguyễn Hà Phương ( Mã số: 518 )

   Đang học năm 3 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( IELTS 6.0 )

   Mức lương: 120.000 – 150.000 đ / buổi 2h

   Kinh nghiệm: 2 năm gia sư

   Trình độ: Gia sư môn Tiếng Anh tại nhà các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

   Sinh viên: Nguyễn Thanh Thúy ( Mã số: 519 )

   Đang học năm 3 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( IELTS 7.5 )

   Mức lương: 150.000 – 180.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ dạy kèm: Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa

   Kinh nghiệm: 2 năm gia sư

   Trình độ: Gia sư môn Tiếng Anh lớp 6 – 12, luyện thi chuyên Ams, Ngoại Ngữ, đại học

   Sinh viên: Vũ Thị Luyến ( Mã số: 520 )

   Đang học năm 4 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( IELTS 7.0 )

   Mức lương: 120.000 – 150.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ làm việc: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ

   Kinh nghiệm: 3 năm ( Trợ giảng + gia sư )

   Trình độ: Dạy kèm tại nhà môn Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11

   Sinh viên: Nguyễn Hoàng Hải ( Mã số: 521 )

   Đang học năm 3 trường Đại học Ngoại Thương – Ngành Kinh tế đối ngoại

   Mức lương: 150.000 – 200.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ hiện tại: Chùa Láng ( Đi làm quanh khu vực Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình )

   Kinh nghiệm: 2 năm ( Trợ giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư môn Tiếng Anh các lớp 9, 10, 11. 12, luyện thi đại học, ôn chuyên Ngữ

   Sinh viên: Lê Ngọc Tuấn ( Mã số: 522 )

   Đang học năm 2 trường Đại học Hà Nội – Ngành ngôn ngữ Anh

   Mức lương: 150.000 – 180.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ: Triều Khúc, Thanh Xuân ( Nhận dạy kèm quanh Hà Đông, Thanh Xuân )

   Kinh nghiệm: 2 năm

   Trình độ: Gia sư môn Tiếng Anh lớp 10, 11 12, luyện thi đại học khối A1, D

   Sinh viên: Trịnh Thị Vân ( Mã số: 523 )

   Đang học năm 3 trường Học viện Ngoại Giao ( Giải nhất thi HS giỏi Tiếng Anh tỉnh Hưng Yên lớp 12, IELTS 7.5 )

   Mức lương: 180.000 – 250.000 đ / buổi 2h

   Chỗ ở hiện nay: Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình

   Kinh nghiệm: 3 năm trợ giảng trung tâm Anh ngữ

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh lớp 11 12, luyện thi IELTS, luyện thi đại học

   Giáo viên: Trần Thị Hường ( Mã số: 524 )

   Tốt nghiệp năm 2013 trường Đại học Hà Nội – Ngành ngôn ngữ Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 220.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Làm việc tại: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng

   Kinh nghiệm: 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9, 10, luyện thi cấp 3 chuyên

   Giáo viên: Trần Phương ( Mã số: 525 )

   Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2012 trường Đại học dầu khí Newcastle Anh Quốc

   Mức lương: 300.000 – 350.000 đ / buổi dạy 2h

   Khu vực làm việc: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ

   Kinh nghiệm: 7 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư môn Tiếng Anh giao Tiếp cơ bản, luyện thi TOEIC, IELTS

   Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hường ( Mã số: 526 )

   Tốt nghiệp năm 2007 trường Đại học Ngoại Thương – Ngành Kinh doanh Quốc tế ( Xếp loại: Giỏi ) + Du học ở Anh quốc

   Mức lương: 350.000 – 400.000 đ / buổi 2h

   Chỗ ở hiện nay: Tây Hồ

   Kinh nghiệm: 12 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Dạy kèm môn Tiếng Anh các lớp 10, 11,12, luyện thi đại học

   Giáo viên: Ngô Thị Yến ( Mã số: 527)

   Tốt nghiệp năm 2012 trường Đại học Ngoại Ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực làm việc: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy

   Kinh nghiệm: 8 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Gia sư Tiếng Anh tại nhà các lớp 6, 7, 8, 9, luyện thi cấp III trường chuyên

   Giáo viên: Lê Mạnh ( Mã số: 528 )

   Tốt nghiệp năm 2009 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Khu vực gia sư: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa

   Kinh nghiệm: 11 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Nhận dạy Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, luyện thi đại học.

   Giáo viên: Hàn Thị Hải Huyền ( Mã số: 529 )

   Tốt nghiệp năm 2012 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 250.000 đ / buổi 2h

   Địa chỉ nhận gia sư: Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa

   Kinh nghiệm: 10 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Dạy kèm Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, luyện thi cấp 3, đại học, giao tiếp cơ bản

   Giáo viên: Nguyễn Cẩm Nhung ( Mã số: 530 )

   Tốt nghiệp năm 2009 trường Đại học Ngoại ngữ – Ngành Sư phạm Tiếng Anh ( Xếp loại: Khá ) + Thạc sĩ ĐHQGHN

   Mức lương: 250.000 – 300.000 đ / buổi 2h

   Chỗ ở hiện nay: Lạc Long Quân, Tây Hồ

   Kinh nghiệm: 13 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Chuyên gia sư môn Tiếng Anh các lớp 6 – 12, luyện thi đại học cấp tốc.

   Giáo viên: Giáp Thị Mai ( Mã số: 531 )

   Tốt nghiệp năm 2013 trường Đại học Ngoại Thương – Ngành Tiếng anh thương mại ( Xếp loại: Khá )

   Mức lương: 220.000 – 250.000 đ / buổi 2h

   Khu vực gia sư: Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa

   Kinh nghiệm: 8 năm ( Đứng giảng + gia sư )

   Trình độ: Tham gia dạy kèm môn Tiếng Anh ở Hà Nội các lớp 6 – 12, luyện thi cấp 3, đại học

   Còn rất nhiều giáo viên, sinh viên giỏi dạy kèm môn Tiếng Anh khác. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể đăng hết trong hàng nghìn dữ liệu đã thu thập. Phụ huynh cần thuê gia sư Tiếng Anh hoặc đăng kí cho con học tại trung tâm vui lòng liên hệ với Gia Sư Việt qua số 096.446.0088 – 090.462.8800 để được tư vấn tận tình 24 / 07.

   4. Các cơ sở dạy thêm môn Tiếng Anh của Gia Sư Việt

   Cơ sở 1: Số 46 phố Trúc Khê, quận Ba Đình, Hà Nội

   Cơ sở 2: Số nhà 110/8 Quan Nhân, Thanh Xuân Hà Nội

   Cơ sở 3: Số 2A ngõ 39/29 phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội

   Cơ sở 4: Số nhà 58 đường ven Hồ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội

   Sơ Lược Về Các Chòm Sao Và Danh Sách 88 Chòm Sao Của Thiên Văn Học Hiện Đại

   Sơ lược về các chòm sao và danh sách 88 chòm sao của thiên văn học hiện đại

   1. Chòm sao Cung thủ – Sagittarius, một trong 12 chòm sao Hoàng Đạo có hình một nhân mã đang dương cung, chòm sao này theo tiếng Anh là Archer, tức là người bắn cung. Trong khi đó gần chòm sao này có chòm sao Centaurus cũng có hình nhân mã, bản thân từ Centaur có nghĩa là nhân mã. Tuy nhiên khi sang tiếng Việt, người Việt thường gọi luôn Sagittarius là Nhân Mã còn Centaurus lại là Bán Nhân Mã (thêm chữ “bán”), cách gọi này thứ nhất gây khó khăn trong việc phân biệt 2 chòm sao này và thứ hai là người đọc không nghiên cứu kĩ khi đọc các văn bản tiếng Anh hay một số ngôn ngữ khác của châu Âu sẽ nhầm tưởng chòm sao Centaur (Centaurus) là Sagittarius trong khi gặp khó khăn để tìm hiểu về chòm sao Archer (Sagittarius)

   2. Nhiều người vẫn thường nhầm lẫn chòm sao Con Bọ Cạp (Scorpius) với chòm sao Thần Nông của người Việt Cổ. Trên thực tế 2 chòm sao này không hề đồng nhất. Chòm sao Thần Nông của người Việt cổ chỉ gồm một phần của Scorpius và thêm một số ngôi ao khác không thuộc Scorpius, do đó hiện nay, thiên văn học hiện đại không chấp nhận sự tồn tại của chòm sao Thần Nông.

   3. Chòm sao Gấu Lớn (Ursa Major – Đại Hùng) gồm có nhiều ngôi sao và chiếm một diện tích khá rộng. Trong số đó có 7 ngôi sao sáng nhất có hình dạng hơi giống chòm sao Con Gấu Nhỏ (Ursa Minor – Tiểu Hùng). Điều đặc biệt là 7 ngôi sao sáng nhất này cũng chính là 7 ngôi sao tạo nên chòm sao Bắc Đẩu Thất Tinh trong thiên văn học cổ Trung Quốc (thường gọi là chòm sao Bắc Đẩu). Điều này dẫn đến việc chòm sao Bắc Đẩu này thường bị đánh đồng với Ursa Major trong khi thực chất 7 ngôi sao của Bắc Đẩu chỉ là một bộ phận của Ursa Major.

   Danh sách chính thức của thiên văn học hiện đại hiện nay gồm 88 chòm sao. Khác với trước kia, 88 chòm sao này không đơn giản chỉ là đường nối giữa các ngôi sao mà tương ứng với 88 vùng trời có diện tích xác định trên thiên địa cầu, mỗi vùng trời chứa một chòm sao tương ứng. Tên các chòm sao được thống nhất dùng trên toàn thế giới là tên bằng tiếng La Tinh. Ở Việt Nam các chòm sao này thường được gọi bằng tiếng phiên âm từ Hán – Việt, cũng có một số chòm sao của thiên văn hiện đại được gọi theo tên dịch tiếng Việt thông thường hoặc gọi theo nguyên âm mẫu La tinh.

   Giới thiệu vài nét về các chòm sao nổi tiếng nhất và sáng nhất

   1. Các chòm sao Hoàng đạo

   Các chòm sao Hoàng đạo chính là những chòm sao quen thuộc nhất trong hiểu biết của hầu hết các bạn mới tiếp xúc hay thậm chí là chưa bao giờ tiếp xúc với thiên văn học. Không chỉ có ý nghĩa trong thiên văn học, chúng được biết tới còn nhờ vị trí dễ quan sát, độ sáng của hầu hết các ngôi sao và cả những ý nghĩa của chúng trong chiêm tinh học.

   Hoàng đạo là gì?

   Hoàng đạo là đường chuyển động của Mặt trời trên Thiên cầu (mặt cầu tưởng tượng bao quanh Trái Đất, trên đó là hình chiếu của các thiên thể – các hành tinh, ngôi sao, thiên hà…) trong 1 nă. Chúng ta đã biết rằng Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời mỗi vòng hết 365,4 ngày (gọi là 1 năm). Thiên cầu lại là một khái niệm gắn liền với Trái Đất và do đó khi Trái Đất chuyển động như thế, ta có thể tưởng tượng ra một mặt cầu Thiên Cầu chuyển động cùng Trái Đất, với biên của Thiên cầu ở rất xa, cũng do việc hướng nhìn thay đổi, chúng ta sẽ thấy vị trí của Mặt trời thường xuyên thay đổi so với các chòm sao trên Thiên Cầu. Mỗi thời gian khác nhau, Mặt Trời sẽ “lướt” qua một vị trí khác nhau trên Thiên Cầu. Trong 1 năm, đường đi đó tạo thành một vòng tròn khép kín và người ta từ thời xa xưa đã gọi vòng tròn đó là Hoàng đạo, chia nó thành 12 phần, 12 cung ứng với 12 chòm sao gồm: Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Trinh Nữ, Thiên Bình, Bọ Cạp, Cung Thủ, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.

   Bạn có thể dễ dàng hình dung hiện tượng thay đổi vị trí của Trái Đất nằm tại vị trí gầm chòm sao Song Tử, tại sao lại nói tháng 1 tương ứng với chòm sao Cung Thủ? Nhìn kỹ hình trên sẽ thấy rằng trong tháng 1, khi bạn hướng về phía Mặt Trời thì chòm sao Cung Thủ sẽ nằm phía sau Mặt Trời, do đó mà có sự tương ứng đó, còn ban đêm thì  bạn sẽ quan sát thấy Song Tử toả sáng vào lúc nửa đêm.

   Giới thiệu 12 chòm sao Hoàng đạo:

   Bạch Dương Tên Latin: Aries

   Chòm sao đầu tiên của Hoàng đạo. Aries là con cừu có bộ lông vàng trong thần thoại Hy Lạp, bộ lông của nó là báu vật mà người anh hùng Jason đã lên đường trên còn tàu Argos để đoạt lại.

   Đây cũng là chòm sao đơn giản nhất trong số các chòm sao Hoàng đạo. Các ngôi sao của nó cũng khá khó để quan sát được. Hầu hết thời gian trong năm, bạn nếu có quan sát được  chòm sao này cũng đều vào thời gian rạng sáng các ngày. Chòm sao này chỉ có 2 ngôi sao sáng là alpha và beta. Các sao còn lại đều có độ sáng rất yếu. Đặc biệt, rất nhiều sao trong số các ngôi sao của chòm sao này là các cặp sao đôi.

   Kim Ngưu Tên Latin: Taurus

   Thần Zeus đem lòng yêu nàng Europa đã tự biến mình thành một con bò trắng để tránh sự theo dõi của vợ Hera. Europa cưỡi trên con bò trắng đó và thần Zeus đã đưa nàng đến một vùng đất mới, xây dựng nó thành châu Âu như ngày nay. Cũng có truyền thuyết kể rằng Taurus là con bò mộng đã tấn công chàng thợ săn Orion.

   Kim Ngưu là một trong số những chòm sao lớn và sáng nhất. Sao sáng nhất của nó là Aldebaran, một trong những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, phía trên cái sừng của nó một chút là nhóm sao Hyades. Ngoài ra, trong vùng trời của chòm sao này bạn có thể nhìn thấy 2 tinh vân rất nổi tiếng là M1 (tinh vân Con Cua) và M45 (Pleides – Thất Tinh).

   Khác với Bạch Dương, các ngôi sao của Kim Ngưu đều khá sáng nên bạn có thể nhìn thấy và xác định chòm sao này khá dễ dàng, mặc dù vậy, nếu quan sát vào khoảng thời gian phù hợp nhất trong năm, mùa hè và mùa thu, bạn sẽ phải quan sát nó vào sau nửa đêm vì nó sẽ không xuất hiện vào những khoảng thời gian phù hợp nhất trong ngày để bạn có thể quan sát nó.

   Song Tử  Tên Latin: Gemini

   Castor và Pollux là 2 anh em ruột cùng mẹ khác cha. Cha của Castor là người thường trong khi cha của Pollux là thần Zeus. Cả 2 anh em đều là những dũng sĩ nổi tiếng về sức mạnh và võ thuật, riêng Pollux thì có được sự bất tử do mang trong mình dòng máy của thần Zeus. Trong một cuộc chiến, Castor trúng đòn và chết. Thần Zeus hiện ra cho phép con trai Pollux của mình lựa chọn hoặc lên thiên đình sống cuộc sống bất tử vĩnh viễn hoặc chia sẻ một nửa cuộc sống bất tử đó với Castor. Không muốn phải xa người em trai, Pollux đã lựa chọn đặc ân thứ 2, vì thế cứ một ngày 2 anh em Pollux, Castor sống trên thiên đình cùng các vị thần thì ngày hôm sau lại sống một ngày dưới thế giới âm phủ.

   Castor và Pollux cũng là 2 ngôi sao sáng nhất của chòm sao Song Tử, tượng trưng cho đầu của 2 người anh hùng. Các buổi tối mùa xuân, nếu đẹp trời bạn sẽ quan sát được chòm sao này toả sáng trên bầu trời. Ngoài 2 ngôi sao sáng nhất đã nói tới, các sao khác của Gemini đều có độ sáng khá cao, ngoài 2 cánh tay hướng ra phía ngoài, bạn có thể dễ dàng nhận ra chòm sao này như một hình đa giác khá khép kín.

   Cự Giải Tên Latin: Cancer

   Kì công thứ hau của người anh hùng Heracles (Hercules) là tiêu diệt con mãng xà nhiều đầu Hydra. Trong lúc Heracles giao đấu với con quái vật này nữ thần Hera do căm ghét đứa con của chồng mình nên đã giúp Hydra bằng cách  sai con cua Cancer chạy đến tấn công Heracles, tuy nhiên con cua này đã bị Heracles dùng chuỳ giết chết ngay sau đó.

   Chòm sao này chiếm diện tích khá nhỏ trên thiên cầu so với các chòm sao còn lại của Hoàng đạo. Các ngôi sao của nó tương đối sáng và bản thân chòm sao cũng tương đối đơn giản nên bạn có thể dễ dàng xác định được nó trên bầu trời.

   Sư Tử Tên Latin: Leo

   Đây là chòm sao mang hình ảnh con sư tử Nemean, kì công đầu tiên của người anh hùng Heracles. Heracles được giao nhiệm vụ đi tiêu diệt con sư tử Nemean này, con sư tử có móng sắc hơn mọi loại dao kiếm và bộ da dày và cứng đến mức ngay cả kiếm và tên của Heracles bắn vào nó đề vô hiệu. Cuối cùng người anh hùng phải giết nó bằng cách vật nhau và đè lên trên, bóp cổ nó cho đến chết.

   Đây có thể là một trong số những chòm sao sáng nhất và đẹp nhất của Hoàng đạo hay thậm chí là trong số tất cả 88 chòm sao của thiên văn hiện đại. Chòm sao này chiếm một diện tích khá lớn trên thiên cầu với những ngôi sao rất sáng, đặc biệt là sao Regulus – một trong các ngôi sao sáng nhất bầu trời. Ngôi sao này được đặt tên bởi nhà thiên văn Copernicus, với ý nghĩa trái tim của con sư tử. Các buổi tối từ tháng 4 đến tháng 6, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy chòm sao này hiện diện trên bầu trời gần như cả buổi tối (từ 7 giờ đến 10 giờ tối).

   Trinh Nữ Tên Latin: Virgo

   Chòm sao này có nhiều truyền thuyết kể khác nhau. Có người nói đó là chòm sao tượng trưng cho nữ thần lúa mì Demeter, một trong 12 vị thần tối cao của thế giới Olympia. Một chuyện khác kể rằng Virgo là con gái của một người nông dân được thần rượu nho Dyonisos dạy cho cách nấu rượu. Men rượu làm cho những người uống nó tưởng mình bị đầu độc nên đã giết chết người nông dân đó. Con gái của ông và con chó trung thành đều đã tự tử theo. Thần Dyonisos cảm động đã đưa cả 3 lên thành các chòm sao trên bầu trời. Ông bố trở thành chòm sao Mục Phu (Bootes), cô con gái trở thành Trinh nữ (Virgo) còn con chó trở thành chòm sao Chó Lớn (Canis Major). Lại có một truyền thuyết khác nói rằng Virgo vốn là nữ thần công lí sống cùng loài người để bảo vệ lẽ phải. Nhưng rồi loài người ngày càng giả dối, tráo trở làm nữ thần không chịu nổi phải bay về trời, thế nên từ đó chúng ta chỉ còn có thể tìm thấy công lý nơi bầu trời và những vì sao.

   Chòm sao Trinh Nữ chiếm một diện tích rất lớn trên thiên cầu (trong số 88 chòm sao, nó chỉ thua có Hydra về độ lớn). Nếu chưa quen, bạn sẽ khó xác định được nó do nó có khá nhiều sao sắp xếp khá rắc rói. Tuy nhiên nếu xác định được đường Hoàng đạo thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra nó là một vùng trời gồm nhiều ngôi sao sáng nằm ngay phía sau cái đuôi của con sư tử Leo.

   Thiên Bình Tên La tin: Libra

   Trong cuộc chiến tranh thành Trois, số mệnh của nhiều dũng sĩ trong các cuộc đấu đã được định đoạt bằng cái cân Libra này. Mỗi khi các cuộc đấu cân tài cân sức diễn ra, thần Zeus thường lấy cân ra, 2 đĩa cân tượng trưng cho số mệnh của 2 đối thủ, khi thần nhấc cân lên, đĩa cân của người nào nặng hơn có nghĩa là người đó sẽ phải chấp nhận thất bại và từ gĩa cuộc sống trần gian.

   Nằm ngay phía sau Trinh Nữ, chòm sao này chiếm một diện tích khá khiêm tốn với những ngôi sao tương đối sáng. Các buổi tối mùa hè, bạn đều có thể nhận ra chòm sao này một cách khá dễ dàng mặc dù nó chỉ có một vài ngôi sao là khá sáng, nếu chưa nhận ra ngay, bạn có thể xác định qua vị trí của nó nằm trên Hoàng đạo, giữa 2 chòm sao rất lớn và rất sáng là Trinh Nữ và Bọ Cạp.

   Bọ Cạp  Tên Latin: Scorpius

   Để trừng phạt chàng thợ săn Orion, nữ thần đất Gaia đã sai một con bọ cạp đi giết chết chàng thợ săn này. Cuộc săn đuổi mà chàng thợ săn trở thành con mồi còn con bọ cạp lại trở thành thợ săn diễn ra dai dẳng đến khi thần Zeus đưa cả hai lên thành những chòm sao trên trời. Hằng đêm, chúng ta vẫn thấy con bọ cạp đuổi theo chàng thợ săn Orion nhưng không bao giờ đuổi kịp cả.

   Trong số 88 chòm sao nói chung và 12 chòm sao Hoàng đạo nói riêng. Bọ Cạp có thể được coi là một trong số những chòm sao sáng nhất, nhất là với đặc điểm khí hậu Việt Nam. Các buổi tối mùa hè suốt từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm, bạn đều có thể quan sát chòm sao này trong thời gian gần như toàn bộ buổi tối. Nó thường nằm khá cao trên bầu trời, hơi chếch về hướng Nam và rất dễ nhận ra bởi thân hình uốn cong với cặp càng và cái đuôi dễ nhận diện của con bọ cạp, bạn có thể thấy một ngôi sao ở cái đuôi này và thực chất là một nhóm chi chít nhiều sao khá sáng, đó là tinh vân M7.

   Cung Thủ Tên Latin: Sagittariuss

   Chòm sao này cùng với chòm sao Nhân Mã (mà thường gọi là bán nhân mã – Centaurus) cùng là những chòm sao có hình ảnh của một giống người trong thần thoại Hy Lạp, giống người mà có toàn bộ phần thân của ngựa, nhưng thay bằng cái đầu và cổ của ngựa thì tại vị trí đó là nửa thân phía trên của người. Hầu hết các nhân mã đều rất hung hăng và man rợ, chỉ có một nhân mã được ca ngợi và đưa lên thành các chòm sao. Đó là nhân mã Chiron, vua của các nhân mã, và cũng là một  nhân vật uyên bác, thầy dạy của người anh hùng Heracles. Do sơ ý trong một trận đánh, chính một mũi tên tẩm độc của Heracles đã bắn trúng Chiron và kết thúc cuộc đời của nhân mã này.

   Nằm ngay kế bên Bọ Cạp, Cung Thủ cũng là một chòm sao rất sáng và chiếm diện tích khá rộng (nhỏ hơn bọ cạp một chút). Phần lớn của chòm sao này gồm những ngôi sao sáng nhất là phần có hình ảnh cây cung uốn cong của nhân mã, các ngôi sao còn lại hầu hết tương đối mờ và khó nhận diện. Cũng như Bọ Cạp, bạn có thể quan sát chòm sao này vào buổi tối trong một khoảng thời gian khá dài trong năm.

   Ma Kết Tên La tin: Capricornus

   Trong cuộc tấn công của con quái vật Typoon nhằm lật dổ thần Zeus, thần Zeus ban đầu bị đánh bại, các vị thần sợ hãi bỏ trốn Typoon, họ biến thành các con vật để tránh bị truy đuổi. Thần Pan – vị thần nửa người nửa dê biến thành cá nhưng chỉ có cái đuôi là biến được, còn phần thân trên thì vẫn mang hình con dê. Đến khi thần Hermes giải thoát được cho thần Zeus và Typoon bị đánh bại thì các vị thần mới dám trở lại hình dạng như cũ và quay lại thiên đình.

   Nằm tiếp theo trên Hoàng đạo sau Cung Thủ (Sagittarius), chòm sao này hơi mờ hơn một chút nhưng vào những buổi tối mùa hè trời trong, bạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra nó nhờ vị trí và nhờ những ngôi sao xếp thành hình một tam giác khép kín. Chính xác là một tam giác vuông với góc vuông hướng về Cung thủ, nhưng cạnh góc vuông lại bị cắt xén  đôi chút thành nhiều đoạn nhỏ gấp khúc.

   Bảo Bình Tên La tin: Aquarius

   Aquarius là tên chỉ chàng Ganimede, một chàng trai rất đẹp. Vẻ đẹp của chàng làm chính thần Zeus cũng yêu mến, thần đã sai con đại bàng Aquila bay xuống hạ giới bắt chàng lên thiên đình Olympia, ban cho chàng sự bất tử và chàng trở thành người mang bình rượu rót cho các thần uống trong các cuộc họp của thế giới các vị thần.

   Chòm sao này nằm ngay sau Ma Kết, các ngôi sao của nó sáng hơn một chút nhưng cấu tạo lại khá rắc rối để nhận ra khi mới quan sát. Mặt khác, thời gian chòm sao này xuất hiện trên bầu trời vào buổi tối là lúc thời tiết đã bắt đầu vào mùa Đông và ở miền Bắc Việt Nam, độ sáng của các ngôi sao sẽ giảm nhiều do mật độ mây và sương đêm, bạn có thể cố gắng quan sát thấy nó qua việc xác định vài ngôi sao sáng nhất và qua vị trí của nó trên Hoàng đạo.

   Song Ngư  Tên La tin: Pisces

   Cũng như truyền thuyết về chòm sao Ma Kết, Song Ngư là chòm sao mô tả cuộc bỏ trốn của các vị thần trong cuộc tấn công của Typoon. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite và con trai là thần tình yêu Eros cũng biến mình thành cá và 2 con cá này cũng nhau bỏ trốn cuộc tấn công nói trên cho đến khi thần Zeus chiến thắng và quay lại thiên đình.

   Nếu muốn quan sát  chòm sao này một cách thuận lợi nhất vào các đêm mùa hè, bạn sẽ phải thức đến quá nửa đêm, vì chòm sao này chỉ xuất hiện trước nửa đêm vào thời gian mùa đông, khi đó điều kiện áng sáng trong khí quyển sẽ rất bất lợi cho quá trình quan sát của bạn.

   Hoàng đạo và chiêm tinh học

   Chiêm tinh học phương Tây ra đời từ hơn 2000 năm đã sớm đưa các chòm sao Hoàng đạo vào làm cơ sở chính cho những lí luận của mình. Khi được  đưa vào chiêm tinh học, các chòm sao Hoàng đạo đã được biến đổi thành các cung Hoàng đạo. Theo đó, mỗi cung Hoàng đạo, là một cung thuộc vòng tròn Hoàng đạo, tương ứng với vị trí của 12 chòm sao trên đó. Số mệnh và tính cách của mỗi người sẽ tương ứng với chòm sao nằm phía sau Mặt Trời trong ngành sinh của mình. Mỗi khoảng thời gian trong năm tương ứng với một cung Hoàng đạo như sau (Tên La tinh để trước tên tiếng Việt do cơ sở của chiêm tinh là từ phương Tây, tên các lá số là tên La tin của các chòm sao chứ không phải tên bằng tiếng Việt):

   21/03 – 19/04 : Aries (Bạch Dương)

   20/04 – 20/05 : Taurus (Kim Ngưu)

   21/05 – 21/06 : Gemini (Song Tử)

   22/06 – 22/07 : Cancer (Cự Giải)

   23/07 – 22/08 : Virgo (Trinh Nữ)

   23/08 – 22/09 : Leo (Sư Tử)

   23/00 – 23/10 : Libra (Thiên Bình)

   24/10 – 21/11 : Scorpius (Bọ Cạp)

   22/11 – 21/12 : Sagittarius (Cung Thủ)

   22/12 – 19/01 :  Capriconus (Ma Kết)

   20/01 – 18/02 : Aquarius (Bảo Bình)

   19/02 – 20/03 : Pisces (Song Ngư)

   Điều đáng chú ý là Trái Đất còn có một chuyển động nhỏ nữa, gọi là hiện tượng tuế sai. Đây là sự chuyển động của trục Trái Đất, trục Bắc – Nam này chuyển động quét thành một đường hình nón có chu kỳ 25800 năm. Vì lí do này nên góc nhìn các ngôi sao từ Trái Đất sau hơn 2000 năm qua đã có nhiều thay đổi, vị trí biểu kiến của các chòm sao cũng đã sai khác đi so với trước, hay nói cách khác tương quan của vị trí của Mặt Trời tại mỗi thời điểm trong năm so với các chòm sao Hoàng đạo cũng không còn như trước nữa. Hiện nay, sự tương ứng về thời gian của các chòm sao đã trở thành như sau:

   Capriconus       19/01 – 15/02

   Aquarius           16/02 – 11/03

   Pisces               12/03 – 18/02  

   Aries                19/04 – 13/05

   Taurus              14/05 – 19/05

   Gemini              20/06 – 20/07  

   Cancer             21/07 – 09/08

   Leo                  10/08 – 15/09  

   Virgo                16/09 – 30/10

   Libra                31/10 – 22/11

   Scorpius           23/11 – 29/11

   Ophiuchus        30/11 – 17/12

   Sagittarius         18/12 – 18/01

   Sự sai khác này không hề làm ảnh hưởng đến các lá số chiêm tinh học, và do đó có thể nói chiêm tinh học đã bộc lộ sai sót cơ bản do giờ đây nó không còn phản ánh đúng tương quan giữa lá số và sự biến đổi của tự nhiên.

   2. Một vài chòm sao sáng và nổi tiếng khác

   Gấu Lớn (Ursa Major) và Gấu Nhỏ (Ursa Minor)

   Thần Zeus trong mối tình với nàng Calisto đã sinh ra một người con trai là Arcas. Nữ thần Hera nổi cơn ghen đã trả thù bằng cách biến Calisto thành một con gấu, sau đó lại chính Hera sắp đặt cho Arcas gặp Calisto (khi đó đang là gấu) trong một cuộc đi săn. Arcas giương cung bắn, đúng lúc đó thần Zeus kịp nhìn thấy và ra tay kịp thời, thần kéo cả hai mẹ con lên bầu trời, biến Arcas thành một con gấu con và biến cả 2 thành 2 chòm sao Gấu Lớn và Gấu Nhỏ.

   Chòm sao Gấu Lớn (Ursa Major) gồm nhiều ngôi sao, trong đó 7 ngôi sao sáng nhất của nó chính là 7 ngôi sao của chòm sao cổ Trung Quốc: Bắc Đẩu hay Bắc Đẩu Thất  Tinh, bạn nên lưu ý để không nhầm 7 ngôi sao này là chòm sao Gấu Lớn, vì nó chỉ là một bộ phận của chòm sao này thôi. Hầu hết thời gian trong năm bạn đều có thể dễ dàng nhìn thấy chòm sao này, nó chiếm một vùng khá lớn ở bầu trời phía Bắc, đặc biệt 7 ngôi sao sáng nhất nói trên có độ sáng rất cao và không thể bị lẫn trong số các ngôi sao khác ở bầu trời Bắc.

   Chòm sao Gấu Nhỏ (Ursa Minor) thực tế rất mờ và khó mà quan sát được nếu mắt bạn không thật sự tốt và không thường xuyên có thói quen quan sát bầu trời. Chỉ một ngôi sao của nó bạn có thể nhận ra dễ dàng, đó là sao Pollaris, hay còn gọi là sao Bắc Cực, bạn có thể tìm thấy nó là một ngôi sao đứng gần như đơn độc, tách biệt khỏi các chòm sao khác bằng cách kéo dài đoạn thẳng nối 2 ngôi sao sáng nhất lập thành cạnh ngoài cùng của hình tứ giác sáng của Gấu Lớn.

   Thợ săn (Lạp Hộ/ Orion)

   Chàng thợ săn tài giỏi Orion đã dám kiêu ngạo thách thức nữ thần săn bắn Artemix, việc này làm nữ thần nổi giận, nữ thần đã nhờ nữ thần đất Gaia sai con bọ cạp Scorpius đuổi theo giết Orion, thần Zeus đã đưa cả 2 lên trời thành những chòm sao và ở đó, cuộc đuổi bắt vẫn diễn ra, con bọ cạp vẫn mãi đuổi theo Orion.

   Đây là một chòm sao rất nổi tiếng trong quan sát bởi cả vẻ đẹp, độ sáng các ngôi sao, khoảng thời gian có thể quan sát được là rất dài và cả những thành phần đáng chú ý bên trong của nó. Nếu quan sát bầu trời đêm vào đúng lúc đang có sự hiện diện của Orion, hầu hết các bạn mới quan sát đều chú ý đến một nhóm hồm 3 ngôi sao thẳng hàng và cách rất đều nhau. Đó chính là cái thắt lưng của chàng Orion, từ đó bạn sẽ có thể xác định được cái đầu, 2 vai, 2 chân và 2 cánh tay hướng ra hai hướng của Orion. Hầu hết thời gian trong năm, bạn đều có thể quan sát thấy chòm sao này.

   Đại Bàng (Aquaila), Thiên Nga (Cygnus) và Thiên Cầm (Lyra)

   Đại bàng Aquaila là con vật yêu quí của thần Zeusm từng được thần Zeus sai đi bắt cóc chàng Ganimede về thiên đình, và cũng là con đại bàng hàng ngày mổ bụng ăn gan của Promete, người đã trái lệnh thần Zeus mang lửa xuống cho loài người. Số phận con đại bàng này đã kết thúc khi người anh hùng Heracles (Hercules) đi ngang qua nơi giam giữ Promete, bằng mũi tên Sagitta, Heracles bắn hạ con đại bàng Aquila và trả tự do cho Promete.

   Trong một cuộc tình, để trốn sự theo dõi của vợ, thần Zeus đã biến thành một con thiên nga (Cygnus), và vì thế kết quả  của một mối tình đó không phải là một đứa con mà là một quả trứng. Quả trứng này nở ra 2 anh em sinh đôi, trai là Pollux (như đã nói ở Song Tử) và gái là này Helene, nguyên nhân của cuộc chiến tranh thành Trois.

   Cây đàn Lyra là đàn của danh ca Orphée. Sau cái chết của người vợ thân yêu, Orphée chỉ còn biết hàng ngày đàn hát, và đến một ngày, do hiểu lầm mà chàng trai bị giết chết, thần Zeus đã đưa cây đàn Lyra lên trời trở thành một chòm sao.

   3 chòm sao này đều rất dễ nhận diện trên bầu trời phía Đông vào các buổi tối mùa hè. Đặc biệt nhất cần nhắc đến ở đây là mỗi chòm sao đều có một ngôi sao rất sáng, đều là một trong số những ngôi sao sáng nhất của bầu trời, đó là Vega của Thiên Cầm (còn gọi là sao Chúc nữ), Altair của Đại Bàng (còn gọi là sao Ngưu Lang) và Deneb của Thiên Nga. 3 ngôi sao rất sáng này nổi bật hẳn lên trên bầu trời mùa hạ ở phía Đông, chúng giống như ba đỉnh của một tam giác, và người ta gọi tam giác đó là tam giác mùa hạ.

   Danh Sách Các Cặp Đôi Hoàng Đạo Hợp Nhau Nhất

   Nhân Mã và Thiên Bình cực kì hợp tính nhau. Cả hai đều rất thú vị đối với đối phương, Nhân Mã có vô vàn sự hài hước và những suy nghĩ tiên phong mạnh mẽ, trong khi đó, Thiên Bình lại rất thông minh và nói chuyện rất có duyên. Hai cung khi gặp nhau lần đầu sẽ tạo cho nhau cảm giác như đã thân quen từ lâu lắm rồi, sẽ chuyện trò rôm rả, tìm ra được nhiều sở thích chung. Sự kết hợp của Nhân Mã với Thiên Bình như làm thế giới chao đảo.Cũng giống như Bạch Dương và Bảo Bình, khi một Nhân Mã và một Thiên Bình điển hình cặp kè với nhau, sẽ rất hiếm khi có một giây phút yên bình theo đúng nghĩa đen của nó. Họ lúc nào cũng sôi nổi bàn tán về đủ mọi vấn đề trên mặt đất. Nhóm Lửa và nhóm Khí luôn là một sự kết hợp đầy mức độ “điên” nhất.

   Cung Song Tử và cung Ma Kết là cặp đôi còn hơn cả kì lạ. Họ vừa có thể vui vẻ hạnh phúc, lại vừa có thể xung khắc khi ở cạnh nhau. Song Tử truyền vào mối quan hệ của họ một sức sống mãnh liệt, cho Ma Kết sức mạnh và sự dũng cảm để bước ra khỏi vỏ bọc trầm tư của chính mình, để cùng nô đùa, “điên” cùng với nhau. Cặp đôi này khi đi với nhau sẽ quấn quýt nhau, bổ sung cho nhau, Ma Kết chu đáo, bảo đảm an toàn cho một Song Tử ưa mạo hiểm, thích thử thách. Nhiều người lầm tưởng răng Ma Kết và Song Tử không hợp tính nhau nhưng không phải như vậy. Các cặp xung khắc của cung Đất với cung Khí chỉ có Kim Ngưu và Song Tử, Bảo Bình và Ma Kết thôi. Trong nhóm cung Đất, cung Ma Kết là cung mang bản chất của Khí nhiều nhất. Trong nhóm cung Khí, cung Song Tử là cung mang bản chất Đất nhiều hơn cả. Chính vì vậy, sự kết hợp giữa Ma Kết và Song Tử bền vững như đất, mới mẻ như khí.

   Cung Song Tử

   Khi ai đó sinh dưới cùng một yếu tố, họ thường cảm thấy thoải mái bên nhau và thu hút lẫn nhau. Thiên Yết và Cự Giải là một sự kết hợp tuyệt vời giữa hai cung Nước, tạo thành một dòng chảy dữ dội, một trận đại hồng thủy. Thiên Yết và Cự Giải là một trong những sự kết hợp tuyệt vời nhất và cũng là “điên” nhất. Cự Giải có thể xử lý được tính chiếm hữu của Thiên Yết tốt hơn bất cứ chòm sao nào khác, bởi khả năng thích nghi cao. Đồng thời, Thiên Yết sẽ phải học cách kiềm chế ham muốn lấn át Cự Giải vốn dĩ rất nhạy cảm bằng các đòi hỏi thiếu thực tế của mình, cả về mặt thực hiện lẫn cảm xúc.

   Sư Tử và Xử Nữ tuy nằm kế nhau về thứ tự trên vòng tròn cung hoàng đạo nhưng lại mang khá nhiều đặc điểm tính cách khác biệt. Xử Nữ trầm tính bao nhiêu thì Sư Tử náo nhiệt bấy nhiêu. Xử Nữ quá cầu toàn, hay đánh giá, giống như một “bà cô già khó tính”. Sư Tử thì nhạy cảm với những lời chỉ trích của Xử Nữ. Khi ở cạnh nhau, hai cung này trở thành một cặp đôi dễ gặp phải nhiều “sóng gió”.Cung Xử Nữ và cung Sư Tử cần dung hòa cái “tôi” ở mỗi người khi ở cạnh nhau.

   Giữa Bảo Bình và Bạch Dương có một sự thu hút mãnh liệt. Bạch Dương vốn ham chơi nên hưởng ứng tất cả những ý tưởng kỳ quái nhất của Bảo Bình, vốn có muôn vàn ý tưởng, một cách hào hứng. Tự do và sáng tạo cá nhân khẳng định bản chất thật của họ. Có lẽ đây là cặp đôi hoàng đạo “điên” nhất, dám nghĩ dám làm tất cả những ý tưởng điên rồ họ tạo ra. Khi kết hợp cung Bạch Dương và Bảo Bình, bảo họ thích hợp làm bạn cũng đúng mà người yêu cũng không sai một chút nào. Khi Bạch Dương và Bảo Bình ở cạnh nhau sẽ thấy được sự thân thiết giữa hai người. Bạch Dương đi đầu trong đội nhóm còn Bảo Bình đi đầu về chuyên môn. Khi hai cung kết hợp với nhau sẽ là những nhà lãnh đạo kiệt xuất với đầy đủ những phẩm chất và tài năng.

   Bạn đang đọc nội dung bài viết Danh Sách Thập Sư Các Đại Giới Tại Bình Định trên website Duhoceden.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!