Đề Xuất 3/2023 # Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? # Top 5 Like | Duhoceden.com

Đề Xuất 3/2023 # Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? # Top 5 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? mới nhất trên website Duhoceden.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

PHÁP SONG TU KHI NÀO THỰC HIỆN VÀ TẠI SAO?

Soạn giả Pram Nguyen Ngày 14/5/2020 — o0o —

Tuyết Sơn‎ to Pram Nguyen

TRẢ LỜI

Có hai cách tu: 1) Quán-tưởng 1 Thể hai Tướng. 2) Thực hành nam-nữ giao hợp

Pháp thứ nhứt ngài Je Tsongkhapa (1357-1419) thấy sự đồi trụy của hàng xuất gia đã lập ra tông phái Cách-lỗ (Gelugpa: Hoàng Mạo). Mũ vàng vốn ban đầu là mũ dành riêng cho những đại sư có nhiệm vụ duy trì giới luật. Dòng phái nầy đức Dalai Lama XIV xuất thân là Pháp-chủ.

Pháp tu KHÔNG ĐÒI HỎI có nữ nhân. Nhưng, các vị được phép quan tưởng theo tư thế yab-yum (cha-mẹ) chỉ khi nào hoàn tất GIAI-ĐOẠN CHUẨN-BỊ/SÁNG TẠO. Hay nói huỵch tẹ ra là khi nào có thể TẠO RA 1 HUYỄN THÂN.

NẾU NGƯỜI NÀO ĐỘI MŨ VÀNG MÀ CÓ NỮ NHÂN THÌ ĐÍCH THỊ LÀ PHƯỜNG GIAN TRÁ.

CÒN CÁC GIÁO PHÁI KHÁC (CỰU DỊCH VÀ TÂN DỊCH) CŨNG VẬY, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.

Còn truyền thống của ngài Drukpa Kunley (1455–1529) thì trái ngược! Ngài không sử dụng Karmamudra mà dùng thân ngài để giáo hóa 5.000 phụ nữ thành Đạo. Người đương thời gọi ngài là Thánh Điên. Tuy nhiên, nếu ngài chỉ sống 74 thì không lý nào gặp ngài Tsongkhapa.

Thật ra, ngài sống trên 120 tuổi (1409-1529). Sau khi đắc Đạo, ngài đã chu du qua lại giữa Bhutan và Tibet, chạm trán với các “Thánh giả” Karmapa và “Phật Je Tsongkhapa”.

THE DIVINE MADMAN The Sublime Life and Songs of Drukpa Kunley (Thánh Điên Drukpa Kunley Cuộc đời kỳ diệu và những bài Thánh ca)

Trang 85/322, Chương 2, viết

One day the Lama thought to himself that it was wrong to have been so long in Lhasa without meeting a Buddha Lama, and he determined to visit the Buddha Tsongkhapa. ‘It is said that Tsongkhapa is an incarnation of the Bodhisattva of Intelligence,’ Drukpa Kunley told Palzang Buti. ‘I must see if his mind is free of lust and anger.’ ——————

PRAM NGUYEN TẠM DỊCH:

Một ngày, Lama [Drukpa Kunley] tự nghỉ rằng, “thật là sai lầm, mình đã lưu lại Lhasa quá lâu, mà chẳng đến gặp Phật sống Lama”, và ngài quyết định đến diện kiến Phật sống Tsongkhapa. Ngài Drukpa Kunley nói với Palzang Buti, “Tsongklhapa là hóa thân của ngài văn-Thù Sư-Lợi Bồ-Tát, ta cần phải gặp xem có phải trong tâm của ngài ấy đã hoàn toàn rủ sạch ái-dục và sân-hận chưa?”

— # —

Trang 106/322, Chương 3, viết

The Lama continued on his pilgrimage to Yalpachen. Here he found the Karmapa, who was wearing his Black Hat, enthroned under a canopy, and giving instruction to a vast concourse of people assembled in the market place. In the crowd was a strikingly beautiful girl called Mistress Palzang. The Lama laid a stick over his shoulder and walked around the market place all the time shouting, ‘Karmapa has broken his Vow!’

PRAM NGUYEN TẠM DỊCH:

Lama [Kunley] tiếp tục cuộc hành hương về Yalpachen. Ở đó, ngày gặp Karmapa, bậc đội Mũ Đen, ngồi kiệu có tàng lọng che, và đang thuyết pháp cho số đông ngay chợ. Trong đám đông đó có một thiếu nữ tuyệt đẹp gọi là nàng Palzang. Lama [Kunley] vác gậy trên vai và đi lòng vòng chợ và la làng, “Karmapa đã phạm Giới!”

— # —

PHÁP THỨ HAI LÀ PHÁP TU CỦA NGƯỜI TẠI GIA, dành riêng cho hàng Vua, Chúa, Tể quan, Trưởng-giả và Đại Cư-sĩ (người nhàn rỗi, không tham chính, không kinh doanh, thông hiểu Chánh-Pháp).

Người tại gia, không bị Giới luật xuất gia trói buộc, có vợ, thê thiếp là chánh dâm, còn động vào 20 loại phụ nữ mà Kinh Tiểu-Thừa dạy là tà dâm. Ở đây, không liệt kê, không bàn đến.

DÂM DỤC TỨC ĐẠO là Phi-pháp, Phi-Đạo, nhưng là pháp tu của hàng thượng căn đại trí; không phải pháp tu của phàm phu hay hàng Thanh-Văn, Duyên Giác.

MỤC ĐÍCH CỦA PHÁP SONG TU là khiến cho các luồng khí và gió đi vào ống dẫn trung tâm trọn vẹn, Candali vượt khỏi Dharmachakra. Nếu không hậu quả sẽ là 1) ưa làm nặng ngực, 2) nghẻn tim, 3) có khi bán thân bất toại hay 4) chết. Vì vậy, nếu chưa đem các luồng khi và gió vào ống dẫn trung tâm (avadhuti nadi) mà hành pháp song tu (yab-yum) thì đã sai rồi. Nói cách khác, người tu CHƯA THẤY Bổn Tôn mà hành pháp song tu thì dễ đọa Địa ngục! Vì sao? – DÂM DỤC TỨC ĐẠO chỉ KHI HÀNH DÂM MÀ KHÔNG CÓ SỰ HIỆN DIỆN NGÃ.

VIỆC CÁC TULKU SỬ DỤNG NỮ NHÂN VÀO VIỆC TU TẬP mà dương vật không có tướng mã âm tàng (thu nhỏ lại và lớn ra tùy ý) thì đã phạm dâm giới.

Một vị Tulku (đúng nghĩa) là một vị Lama tái sanh liên tục trong nhiều đời, gọi là Hoạt Phật, nhằm cai quản tu viện của mình, thuyết pháp chỉ dạy và khuyến tấn các đệ tử của mình. Vì nầy không có thẩm quyền với các tu viện hay dòng phái khác.

Vợ của bậc Đại Thành-Tựu giả (Mahasiddha) gọi là karma-mudra hay gọi tắt là mudra (Ấn Hành động), tiếng Tây-Tạng gọi là gsang-yum, hay Kandro CHỈ THỰC SỰ TU TẬP KHI NHẬN QUÁN ĐẢNH THỨ BA (trong 4 loại Quán Đảnh cao cấp nhứt).

Những người tự xưng là Dakini hay Kandro (Tiếng Tây Tạng) phải có những phẩm chất đặc biệt của mình. Dakini có 10 loại, phân ra làm 5 Bộ thuộc xuất thế gian, và 5 thứ thuộc thế gian. Bậy nhứt là thứ giả mạo Dakini (hay đĩ trá hình). Trong tất cả điều ác thì dâm là ác nhứt!

Vì vậy, chớ vội tin vào pháp Song Tu mà mất cả huệ mạng

– Om Mani Padme Hum –

PHÁP SONG TU KHI NÀO THỰC HIỆNVÀ TẠI SAO?Soạn giả Pram NguyenNgày 14/5/2020— o0o —Tuyết Sơn‎ to Pram…

Người đăng: Pram Nguyen vào Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020

Dien Hanh Pram Nguyen con nhờ Ngài giải rõ suy nghĩ này của con ạ. Con e là lối suy nghĩ của con chưa thấu đáo còn sai sót. Nhờ thầy từ bi khai thị. Theo ảnh trên thì tất cả các nữ nhân ứng vào 10 loại dakini thế gian này khi họ hành chánh pháp với bậc đại sư (chùy kim cương và phương tiện thiện xảo). Nhưng nếu bị các tà sư, ngoại đạo dụ dỗ thì là hành dâm và bị đọa lạc. Với người thường thì như ảnh đã nói rõ.

Con kính bạch thầy. Cảm ơn ngài đã trả lời câu hỏi của đạo hữu Tuyết sơn để cảnh tỉnh chúng con. Theo như bài giảng của thầy thì pháp song tu này chỉ dành cho hàng xuất gia và cư sĩ tại gia thượng căn, nhưng không nhắc đến nữ cư sĩ. Như vậy nữ cư sĩ không tu pháp này đúng không ạ? Con mong người giải tỏa chỗ không thông suốt này của con.

Pram Nguyen Nữ tu sĩ có tu như Tsogyal (Thắng Trí Hải) là vợ tinh thần của ngài Padmasambhava. Bà bị 7 tên cướp hiếp dâm, mà vẫn ung dung tu. Sau phải đi gặp Sali 16 tuổi để tu.

Dien Hanh Pram Nguyen vâng thưa thầy. Đa tạ thầy đã chỉ điểm.

Từ Tuấn Con xin cám ơn người đã gia ân khai thị pháp bảo quý báu này ạ

Diên Yến Nam Mô Diên Mệnh Địa Tạng Thế Tôn 🙏🙏🙏 Nam Mô Guru 🙏🙏🙏

Pram Nguyen Pema Lhamo đừng nói bậy nha! Kẻo mấy Tulku ba trợn kiếm nó!

Diên Yến Pema Lhamo chị đừng suy đoán vậy ạ 😅

Pema Lhamo Haha

Từ Tuấn Xin ngài giải thích cho chúng con rõ hơn về 4 hình thức quán đảnh, trong đó có hình thức quán đảnh thứ 3 ạ

Pram Nguyen Bốn thứ quán đảnh nầy là tùy theo Candali đi lên mà có tên 1, 2, 3 và 4. Quan trọng nhứt là 3 là Bí Mật Quán Đảnh, ở đó Khí và Gió lọt vào Avaduti, hai luồng đỏ và trắng tan biến vào ống dẫn Avaduti nầy khiến nó chuyễn từ đen sang xanh dương rực rở. Candali lúc đó đang tại vùng ngực (dharma chakra). Quán đảnh Lời là Quán đảnh thứ 4. Ở đó, bậc Thầy gia trì khiến đệ tử nghe được diệu âm của chư Phật Thế Tôn, chư Bồ Tát…và Candali lên cửa Đại Nhựt và tỏa sáng. Bắt đầu Thân Quang Minh xuất hiện. Không thể nói tiếp…

Từ Liêm Titi Pram Nguyen chúng con xin kính cẩn đảnh lễ Ngài là bậc Đạo Sư Kim Cang Đại Thừa Giáo Cao Quý .

Pháp Vinh Con xin kính đảnh lễ Người, bậc Đạo sư kim cang cao quý đã Khai thị 🙏

Trương Nga Dạ con cảm tạ Thầy khai thị rành rẽ! Trước Thầy có hay đăng hình Pháp Tu Song Thân này, có những người đã nghĩ xấu rằng Thầy liệu là có ý định tuyên truyền Pháp Tu này chăng? Với mục đích gì?… Thì bài này như cú vả vào mặt họ. Thầy khẳng định “Bậy nhứt là thứ giả mạo Dakini (hay đĩ trá hình). Trong tất cả điều ác thì dâm là ác nhứt. Vì vậy chớ vội tin vào pháp Song Tu mà mất cả huệ mạng. Dâm dục tức ĐẠO chỉ khi hành dâm mà không có sự hiện diện NGÔ. Cách giảng dạy của Thầy cứ minh bạch! Vì thế không cần phải giấu diếm. Thầy đăng hình, nhưng Thầy luôn biết Thầy đang làm gì và hiểu rõ về nó. Thế nhưng, có những người chưa hiểu gì đã vội nghĩ xấu. Thầy đăng hình Pháp Song Tu để phá cái chấp ngã tránh né tỏ vẻ thanh cao của người đời, đồng thời chỉ ra tối thượng trong tu tập thì dâm dục cũng tức là Đạo. Nhưng đồng thời, trong bài này Thầy cũng chỉ rõ nếu dâm dục chỉ là ĐẠO khi hành dâm không có sự hiện diện của NGÃ. Giả mạo Dakini để hành dâm, là đĩ trá hình, mất cả huệ mạng. Do đó, khi học Pháp của Thầy thì xét thấy căn tánh mình ở đâu để hiểu cho phù hợp! Nếu điều gì, chưa hạp ý, thì điều ấy không hạp căn tánh của mình chứ không có gì mâu thuẫn hay sai cả. Con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

Pram Nguyen Trương Nga cám ơn con nhắc khéo lũ ngu, nhìn Phật Pháp bằng con mắt dâm ô!

Trương Nga Pram Nguyen Dạ hầu như mọi người đều bị cái “lăng kính cũ” trong mắt mình mà đánh giá điều khác, người khác. Họ thấy Thầy dạy nhiều khi khác với điều họ được dạy thì liền nghĩ xấu. Con thì nhìn khách quan lắm. Ví dụ Thầy không đề cao Mật Tông Tây Tạng hay các Rinpoche, Lạt Ma chỉ để PHÁ cái chấp của người học Mật Tông Việt Nam rằng Mật Tông Tây Tạng là ngon nhứt, là tối thượng. Vì học qua các “Bậc Giác Ngộ” tái sanh, có dòng truyền thừa lâu đời, có chứng nhận. Thực ra, ý Thầy muốn dạy là Mật Tông của Như Lai không phải đặc sản riêng của Tây Tạng! Nên không phải hễ cứ học Mật Tông phải tôn sùng các vị ấy! Thậm chí có những Hành Giả Du Già Ẩn Thân nắm giữ những Pháp tu thậm thâm vi diệu, Kinh Điển bí mật của Như Lai. Người khác sẽ nghĩ ủa vậy chắc thầy ghét Tây Tạng lắm? Không hề! Trong một bài Nguyện, thầy vẫn nói Tây Tạng là Thánh Địa, Thầy nguyện cho Tây Tạng thoát khỏi sự đô hộ của TC. Vậy Thầy nói điều trên vì Trí Tuệ chỉ rõ trắng đen để phá chấp hay vì sân si? Chịu bén nhạy một chút sẽ nhận ra ạ…

Pema Lhamo Trương Nga là dakini pk? Hihi

Trương Nga Pema Lhamo Không bạn ơi. Dakini gì đâu! N chỉ là học trò học Pháp Thầy Pram dạy thôi. Hihi…

Diên Lan Pema Lhamo bạn nên tìm hiểu về Dakka đi có ích cho bạn hơn đó ^^

Trương Nga Pema Lhamo Mình đã nói mình không phải là Dakini mà! Tự bạn hỏi xong tự nói “nếu” luôn. 🙃 Với tâm phàm phu này, Dakini kiểu gì! 😊

Pema Lhamo Đag đùa mà.

Trương Nga Pema Lhamo Đùa gì mà đùa! Đùa vụ Dakini kẻ xấu chụp màn hình là chết luôn đó. 🙃

Diên Lan Trương Nga có lẽ em nên hỏi Thầy giúp Pema Lhamo xem cô ấy có phải Dakini không, chứ đẩy vô qua cho người ta mà có khi trong lòng lại nghi ngờ bản thân “có khi nào mình là..” thì mệt lắm. Muốn biết thì hỏi thẳng nhá 🤣

Lê Tưởng Trương Nga thưc sự pháp này không hiểu. Nhưng xin mạn phép đuoc suy nghĩ theo ý kiến cá nhân. Mọi việc quan trọng nhất là sự dính mắc. Nếu không dính mắc thì ăn cũng tu mà quan hệ thể xác cũng tu.

Liên Hoa Đạo Triển Pram Nguyen Chú cho con hỏi cái đoạn này “dương vật không có tướng mã âm tàng (thu nhỏ lại và lớn ra tùy ý)” thì thuật ngữ Tây Tạng gọi là gì Chú?

Pram Nguyen Liên Hoa Đạo Triển chú không tu theo PG Tây Tạng.

Liên Hoa Đạo Triển Pram Nguyen Dạ Chú!

Từ Đức Những lời vàng ngọc thật là vô giá, cái tát cho kẻ ngu muội nhìn pháp song thân bằng con mắt dâm ô, trước kia do vô minh mà con nhìn tượng song thân thầy kì kì, tu theo thầy 1 thời gian mà con có chuyển biến tích cực. Con tạ ơn Thầy🙏🙏🙏

Pháp Thiện Nhiều người ngu muội thấy hình thì nói Tà Kiến, trong khi chính cái suy nghĩ của nó mới là Tà Kiến, chứ cái hình có tội đâu mà mang danh xấu như thế? Do chính “tà kiến” đặt tội cho chứ cái hình hay pháp tu chánh đạo chẳng có tội gì cả!

Hoàng Hương Mai Con thì nhìn song thân cũng như 1 thân. Nhìn nam cũng như nữ. Tu theo pháp Thầy riết rồi giờ không nặn nổi 1 câu thơ tình luôn. Thực ra cứ nhìn thoáng ra nam nữ như nhau, chẳng có gì hấp dẫn. Phía trong cả nam và nữ đều có 1 tự tánh thanh tịnh. Sao ta lại vì tướng nam tướng nữ mà không nhìn thấy cái thanh tịnh bên trong . Chấp lấy 2 tướng này rồi phân biệt rõ 2 tướng này, rồi khởi tâm thích thú … thì quá uổng cho người tu. Đương nhiên, kẻ tu giả quá nhiều. Con có 1 người bạn mà năm lớp 10 của nó đã bị thầy chùa làng lấy mất trinh tiết, nó yêu ông ta điên cuồng. Sau này thì nó biết cả hơn 10 cô bạn trạc tuổi đều bị ông này lấy mất trinh tiết…ông này kéo họ vào si mê, yêu điên dại..Nhưng tất cả đều chọn im lặng đến chết, ko chịu nói ra. Đó là những thầy tu ba trợn ẩn giấu. Còn 1 số vị từ xứ khác về đây tuyển dakini phối ngẫu lại công khai, còn lên mạng tìm “dakini” để khoe “hàng” thật là hết nói. Hết sức trơ trẽn và bịp bợm. Kẻ này là con cháu của Ma Vương làm bại hoại Phật Pháp. Tội cho những cô gái không biết gì, còn gái đĩ tự nhận là dakini dâng thân vì Đạo thì cũng sẽ đọa địa ngục sớm thôi. Dâm dục muôn đời khổ. (Tu theo Thầy lúc đầu khá khó vì Thầy nói thẳng những thứ mình hay né nhất, những thứ mình vẫn phạm nhưng ai nói trắng ra lại thấy xấu hổ không thích. Thế rồi dần dần đối diện, nhìn thẳng vào …đến 1 lúc thấy kẻ khác giới trần truồng trước mặt,ta cũng nhìn như không nhìn, thấy như không thấy… Con nghĩ Thầy đã đạt tới sự tu hành tối cao, ly dục tuyệt đối mới truyền được năng lượng thù thắng trong mỗi bài dạy để chúng con đọc vào mà không sanh tâm nghĩ bậy và diệt dục dần dần cho đến hết sạch. ) Những kẻ nghĩ bậy là vì muốn nghĩ bậy chứ không thâm nhập vào lời Thầy. Chúng trước sau đều chỉ vì mục đích hủy báng Thầy.

Diên Lan Hoàng Hương Mai tịt thơ rồi à cô nương ^^ Hương Mai hổng có chịu làm thơ Bạn hữu anh em khá bất ngờ Tu hành quét sạch tà tâm cũ Diệu Hỷ nơi miền…mộng lại mơ

Hoàng Hương Mai Lan Thu chị yêu cứ nói trúng lòng em Bỏ hết tà tâm để 1 phen Rốt ráo tu hành về Diệu Hỉ Ngày sau quay lại “độ người quen”

Diên Lan Hoàng Hương Mai vậy là bây giờ trang thơ riêng của em cũng hững hờ với khách thơ rồi nhỉ ^^

Hoàng Hương Mai Lan Thu dạ chị ơi. Thôi bỏ để làm người kkkk

Pram Nguyen Hoàng Hương Mai nếu ngay lúc nói mà con chết thì con sẽ trở Thành Đại Phạm Thiên Vương rồi. Hay lắm. Con đã thấy biết tự tánh thanh tịnh… con gần với cõi nước Diệu Hỷ rồi. Ráng lên con gái!

Hoàng Hương Mai Pram Nguyen dạ con xin cố gắng để tu tập theo lời chỉ dạy của Thầy- Từ phụ của con

Hoàng Hương Mai Ngọc Thiện để chị đi bộ xuống rước. :))

Pháp Hào Dạ con cảm ơn chú đã khai thị ạ. 🙏🙏🙏

Pháp Luân Công Không Có “Nam Nữ Song Tu”

Bài viết của Chính Thanh

[MINH HUỆ 12-04-2014] Nhiều trang web chính thống của Trung Quốc gần đây đã đăng thêm một bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Câu chuyện tuyên bố rằng một người họ Tôn đã bị bắt vì có quan hệ tình dục với một số phụ nữ dưới cái lốt “chuyển gen và tu luyện trong ái tình.” Bài viết này cũng liên hệ các hành vi của ông ta với khái niệm “nam nữ song tu” và xác nhận rằng người họ Tôn là một người theo Pháp Luân Công.

Vụ việc này chỉ là một nỗ lực mới đây nhất được Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực thi trong chiến dịch bôi nhọ Pháp Luân Công kéo dài 15 năm của mình. Mục đích là biện minh cho cuộc đàn áp tàn bạo đối với môn tu luyện ôn hòa này và tẩy não công chúng dẫn tới việc họ hiểu nhầm về Pháp Luân Công, đồng thời cũng ngăn chặn người dân Trung Quốc tiếp cận sự thật.

Pháp Luân Công đã được truyền ra công chúng vào năm 1992 tại Trung Quốc và kể từ đó đã lan rộng tới hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Mọi người ở các lứa tuổi và dân tộc khác nhau đã được hưởng lợi từ việc tu luyện cả tâm lẫn thân. Pháp Luân Công đã được chào đón trên toàn thế giới. Nhưng ĐCSTQ không thể chịu đựng được mức độ phổ biến của môn tu luyện này cùng với sự thật là số lượng học viên Pháp Luân Công nhiều hơn số đảng viên của ĐCSTQ. Vì thế, vào năm 1999 nó đã tiến hành một cuộc đàn áp tàn bạo môn tu luyện và vẫn còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.

Các chiến dịch bôi nhọ diễn ra vào thời điểm ngày càng có nhiều người Trung Quốc đã biết sự thật về Pháp Luân Công cũng như quy mô và sự tàn bạo của cuộc đàn áp. Hơn 160 triệu người đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, kỷ lục có ngày lên tới hơn 100.000 người thoái xuất.

Vì ĐCSTQ gắng sức duy trì sự kìm hãm tư tưởng của người dân Trung Quốc thông qua một chiến dịch thận trọng trong việc kiểm soát thông tin nên nó đã bắt đầu nỗ lực mới nhất này – trò bịp bợm “nam nữ song tu” – vào tối ngày 10 tháng 04. Các trường hợp bị cáo buộc xảy ra ở tỉnh Hà Nam.

Nam nữ song tu là một phương pháp tu luyện đặc thù của Mật Tông Tây Tạng, hình thức tu luyện này tồn tại chủ yếu tại một số khu vực nhất định thuộc dãy Himalayas.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công đã nói rõ trong Chuyển Pháp Luân: “Đặc biệt pháp môn Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, không có nam nữ song tu, cũng không giảng về nó. Vấn đề này, chúng tôi có nhìn nhận như vậy.”

Tất cả mọi bài viết trực tuyến mới được công bố gần đây về scandal tình dục tại tỉnh Hà Nam đều có chung luận điệu, dường như cùng xuất phát từ sự tuyên truyền của ĐCSTQ. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực của ĐCSTQ nhằm tạo liên hệ giữa người họ Tôn với Pháp Luân Công, hành vi của ông ta là trái ngược với các bài giảng của Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đều là các thành viên bình thường trong xã hội. Họ có thể độc thân hay kết hôn. Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân được coi là một tội và hành vi như vậy không được cho phép. Các học viên Pháp Luân Công nâng cao đạo đức của họ và cố gắng trở thành người tốt trong cuộc sống thường ngày. Ý tưởng cho rằng Pháp Luân Công khuyến khích quan hệ tình dục sai trái để cho các học viên đạt viên mãn là phi lý. Trang web Minh Huệ từng đăng nhiều câu chuyện về những người đã chính lại các mối quan hệ không đúng đắn của họ sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Kể từ khi lên nắm quyền vào 60 năm trước, ĐCSTQ đã luôn dựa trên những lời dối trá để bôi nhọ nhiều nhóm người khác nhau mà nó định đàn áp bằng bạo lực. Nhưng ngày mà tất cả những lời dối trá của nó bị phơi bày sẽ không còn xa nữa.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2014/4/12/法轮功没有“男女双修”-289918.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2014/4/13/176.html

Đăng ngày 08-05-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Thực Hiện Nghị Định 67: Cần Giải Pháp Gỡ Khó Cho Ngư Dân

Thực hiện Nghị định 67: Cần giải pháp gỡ khó cho ngư dân

Việc thực hiện chính sách Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản tại Bình Ðịnh đã góp phần phát triển nghề biển của tỉnh. Song, vẫn còn nhiều vướng mắc cần có giải pháp tháo gỡ cho ngư dân.

Tàu cá vỏ thép của anh Lê Văn Thãi, ở xã Cát Khánh (huyện Phù Cát) chuẩn bị ra khơi.

Toàn tỉnh có 61 tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ (còn gọi là “tàu 67”). Đến nay, còn 54 tàu hoạt động sản xuất (4 tàu chìm, 3 tàu dịch vụ hậu cần nằm bờ). Theo khảo sát của Sở NN&PTNT, phần lớn các “tàu 67” khi đưa vào hoạt động sản xuất mang lại hiệu quả, nhưng vẫn còn một số tàu phải nằm bờ do phương án sản xuất kém hiệu quả so với nhu cầu thực tế như tàu dịch vụ hậu cần, hay tàu thiết kế chưa phù hợp nên đánh lưới hay bị rách như tàu lưới vây.

Để giúp các “tàu 67” hoạt động tốt hơn, ngành Thủy sản tỉnh đã hướng dẫn chủ tàu lựa chọn phương án kiêm nghề để khai thác thủy sản (KTTS). Ông Nguyễn Công Bình, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thủy sản (Sở NN&PTNT), cho biết: “Có 8 chủ “tàu 67″ xin chuyển đổi nghề; trong đó, có 5 tàu hành nghề lưới vây, lưới rê, 3 tàu dịch vụ hậu cần. Tuy nhiên, qua rà soát lại, chưa có quy định nào cho phép cơ cấu lại khoản nợ vay trong trường hợp các tàu này chuyển đổi nghề hoạt động. Do đó, chúng tôi đã hướng dẫn các chủ tàu thực hiện thủ tục để được hoạt động thêm nghề phụ. Đến nay, có 5 tàu lưới vây, lưới rê được cấp phép KTTS hoạt động thêm nghề phụ mành chụp”.

Ngư dân Lê Văn Thãi, ở xã Cát Khánh (huyện Phù Cát), chủ tàu cá vỏ thép BĐ 99016-TS, thổ lộ: “Tàu tôi đóng năm 2016, hoạt động nghề chính là lưới vây ánh sáng. Nhưng do tàu bị hư hỏng nằm bờ trong thời gian dài, cộng với nghề lưới vây hoạt động không hiệu quả, nên tháng 4.2020, tôi làm thủ tục bổ sung thêm nghề phụ mành chụp để hoạt động. Hiện tàu tôi đã được cấp giấy phép KTTS hoạt động nghề chính lưới vây ánh sáng và nghề phụ mành chụp”.

Cùng với đó, các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ ngư dân mua bảo hiểm tàu cá, hỗ trợ nhiên liệu, đào tạo các chức danh tàu cá, chính sách hỗ trợ sau đầu tư theo Nghị định 17… được tỉnh ta chú trọng triển khai. Ngư dân Lê Văn Thiểu, ở phường Hoài Hương (TX Hoài Nhơn), chủ tàu cá vỏ thép BĐ 99999 – TS, bộc bạch: “Năm 2017, tôi vay vốn đóng mới tàu cá vỏ thép trị giá hơn 17 tỷ theo chính sách Nghị định 67, nhưng tàu bị sự cố khi KTTS trên biển trong lúc thời tiết xấu nên bị chìm vào tháng 7.2019. Hiện tại, phía Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định đang xem xét, giải quyết đền bù tổn thất theo bảo hiểm tàu cá tôi mua trước đó (Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua bảo hiểm). Tôi cũng mong sớm được Công ty bảo hiểm đền bù để có thể xóa nợ vay”.

Dù đã có những sự quan tâm, việc thực hiện chính sách Nghị định 67 tại tỉnh ta hiện vẫn còn gặp khó, nhất là hiện tại tàu 67 không mua được bảo hiểm nên phía ngân hàng không cho ra khơi; nhiều chủ tàu 67 làm ăn có hiệu quả nhưng cố tình chây ỳ trả nợ vay khiến phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.

Quyền Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Văn Phúc cho biết: Sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT và kiến nghị một số giải pháp, như: Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại xem xét tính toán cơ cấu lại nợ trong trường hợp tàu cá chuyển đổi nghề, xây dựng phương án sản xuất đảm bảo việc trả nợ vay; tạo điều kiện cho các chủ tàu chưa mua được bảo hiểm tiếp tục vươn khơi để có thu nhập trả nợ vay. Đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo các DN kinh doanh bảo hiểm tiếp tục bán bảo hiểm “tàu 67” cho ngư dân; Bộ NN&PTNT báo cáo Chính phủ cho chủ trương tiếp tục hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm tàu cá như mức 90% như trước đây, vì hiện tại mức kinh phí hỗ trợ chỉ còn 50% theo quy định tại Nghị định 17.

Ngoài ra, từ kinh phí của UBND tỉnh cấp tạm ứng hơn 568 triệu đồng để đào tạo nghề cho ngư dân “tàu 67”, Sở NN&PTNT sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương vận động ngư dân tham gia các lớp đào tạo chức danh tàu cá, vận hành tàu, kỹ thuật khai thác và bảo quản sản phẩm… nhằm góp phần hỗ trợ ngư dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

ÐOÀN NGỌC NHUẬN

Lilith Và Khoảng Khắc Hiện Tại

Ở vị trí của Lilith, chúng tại luôn là kẻ yếu so với người khác.

Ta nhạy cảm với những người giỏi hơn ta, với thiện ý hay ác ý họ mang đến cho ta.

Nếu người có thiện ý, ta sẽ sinh ra ỷ lại, dựa dẫm, ta sẽ nhờ vả nhiều hơn.

Nếu người có ác ý, ta sẽ phẫn hận, sẽ nảy sinh ý muốn báo thù.

Nếu nói chiron là điểm mù của trái tim là nơi ta khao khát tình yêu, nhưng lại mang đầy mình mặc cảm; thì lilith là điểm mù của linh hồn.

Lilith gặp Uranus: luôn đi tìm kiếm ta là ai. Họ cần một sự công nhận từ cộng đồng, từ người khác để tìm ra con người thật của mình hay cần một hoàn cảnh, một đối chiếu để soi vào và nhìn ra chính mình.

Lilith gặp Neptune: thấy sợ hãi nếu ai cũng hòa nhập được vào một bầu không khí, còn họ bơ vơ, nếu ai cũng tìm được một ai đó cho mình, còn họ chỉ có một mình. Đôi khi, giây phút nhận ra nơi này không giành cho họ, có những người không gắn bó, hòa nhập với họ có thể trở thành giây phút vô cùng đau đớn.

Lilith gặp Moon: thấy sợ hãi nếu không có ai trấn an, nếu không có ai ở bên cạnh mình, bảo vệ mình, một số thậm chí còn thấy sợ hãi khi nhận ra cảm xúc thực, tình cảm thực của bản thân.

Lilith cung 3: họ không ý thức được đầy đủ về hoàn cảnh sống xung quanh, cần người dẫn dắt, chỉ bảo nhưng có thể lúc họ quen thuộc với một môi trường nào đó, thì đó cũng là lúc họ cần rời đi.

Lilith cung 2: không ý thức được đầy đủ về thực lực, về những thứ họ có, những việc họ có thể làm; nhưng lúc nhận ra, lúc được chỉ ra về thực lực họ có thể gặp được tình huống mới đòi hỏi phải dùng những kỹ năng khác.

Ở vị trí của lilith, ta cứ sống, cứ dựa dẫm hoặc trông đời một hợp lực từ thế giới bên ngoài, ta luôn không ý thức được về hiện tại, hiện thực đang diễn ra nhưng lúc bừng tỉnh, lúc nhận ra về khoảng khắc hiện tại. Lựa chọn tiếp theo phụ thuộc vào mỗi người, bạn sẽ tiếp tục ở trong hiện tại đó hay đẩy mình tới một “khoảng trời mới”, tới một vùng đất không an toàn mới.

“Người vá trời lấp bể/ Kẻ đắp luỹ xây thành/ Ta chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh” “Lá xanh” – Nguyễn Sỹ Đại Xem tất cả bài viết bằng W

Được đăng

Bạn đang đọc nội dung bài viết Pháp Song Tu Khi Nào Thực Hiện Và Tại Sao? trên website Duhoceden.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!