Đề Xuất 3/2023 # Raymond Lam And Eva Huang # Top 6 Like | Duhoceden.com

Đề Xuất 3/2023 # Raymond Lam And Eva Huang # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Raymond Lam And Eva Huang mới nhất trên website Duhoceden.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Raymond Lam / Lin Feng (Lín Fēng) 林峰 & Eva Huang Sheng Yi (Huáng Shèng Yī) 黄圣依 – Xǔnuò 许诺 OST

děngdài yuánfèn xūyào qiān bǎi nián 等待缘分需要千百年 ài yī ge rén jiù zài yị̄shùnjiān 爱一个人就在一瞬间 duì nǐ míliàn shì yī chǎng màoxiǎn 对你迷恋 是一场冒险 wǒ xīngānqíngyuàn zài hóngchén gēqiǎn 我心甘情愿 在红尘搁浅

nǐ de tànxī bōdòng wǒ de xīnxuán 你的叹息拨动我的心弦 wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián 为你受苦眼泪都是甜 rénshìjiān cānghǎi biàn sāngtián wǒ de xīn 人世间沧海变桑田我的心 bụ̀ huì biàn zhǐyào nǐ zài chūxiàn 不会变只要你 再出现

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò 为你而活是我的许诺 shīqù nǐ hái pà shīqù shénme 失去你还怕失去什么 zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò 只要快乐 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱

nǐ de hēifà bōdòng wǒ de xīnxuán (xiǎngniàn nǐ tóngkǒng de shēnqiǎn) 你的黑发拨动我的心弦(想念你瞳孔的深浅) wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián (ài mòmò gǎndòng tiāndìjiān) 为你受苦眼泪都是甜(爱默默感动天地间) yī nián yòu yī nián 一年又一年 wǒ de xīn (nǐ de xīn) bụ̀ huì biàn (bùnéng biàn) 我的心(你的心)不会变(不能变) zhǐyào nǐ (wèile nǐ) zài chūxiàn (zài chūxiàn) 只要你(为了你)再出现(再出现)

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò 为你而活是我的许诺 shīqù nǐ hái pà shīqù shénme 失去你还怕失去什么 zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò 只要快乐 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱

wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò (shēngshēngshìshì de chéngnuò) 为你而活是我的许诺(生生世世的承诺) shīqù nǐ hái pà shīqù shénme (wèile nǐ) 失去你还怕失去什么(为了你) kuàilè shòu zhémo ài jiù méiyǒu cuò 快乐受折磨 爱就没有错 suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò 岁月的枷锁 比我们脆弱 qǐng zài láishēng děng wǒ 请在来生等我

Raymond Lam and Eva Huang – Xu Nuo mp3 download

Raymond Lam / Lin Feng (Lín Fēng) 林峰 & Eva Huang Sheng Yi (Huáng Shèng Yī) 黄圣依 – Xǔnuò 许诺OST The Sorcerer and the White Snake (2011) / Bai She Chuan Shuo (Báishé Chuánshuō) 白蛇传说děngdài yuánfèn xūyào qiān bǎi nián等待缘分需要千百年ài yī ge rén jiù zài yị̄shùnjiān爱一个人就在一瞬间duì nǐ míliàn shì yī chǎng màoxiǎn对你迷恋 是一场冒险wǒ xīngānqíngyuàn zài hóngchén gēqiǎn我心甘情愿 在红尘搁浅nǐ de tànxī bōdòng wǒ de xīnxuán你的叹息拨动我的心弦wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián为你受苦眼泪都是甜rénshìjiān cānghǎi biàn sāngtián wǒ de xīn人世间沧海变桑田我的心bụ̀ huì biàn zhǐyào nǐ zài chūxiàn不会变只要你 再出现wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò为你而活是我的许诺shīqù nǐ hái pà shīqù shénme失去你还怕失去什么zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò只要快乐 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱nǐ de hēifà bōdòng wǒ de xīnxuán (xiǎngniàn nǐ tóngkǒng de shēnqiǎn)你的黑发拨动我的心弦(想念你瞳孔的深浅)wèi nǐ shòukǔ yǎnlèi dōu shì tián (ài mòmò gǎndòng tiāndìjiān)为你受苦眼泪都是甜(爱默默感动天地间)yī nián yòu yī nián一年又一年wǒ de xīn (nǐ de xīn) bụ̀ huì biàn (bùnéng biàn)我的心(你的心)不会变(不能变)zhǐyào nǐ (wèile nǐ) zài chūxiàn (zài chūxiàn)只要你(为了你)再出现(再出现)wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò为你而活是我的许诺shīqù nǐ hái pà shīqù shénme失去你还怕失去什么zhǐyào kuàilè ài jiù méiyǒu cuò只要快乐 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱wèi nǐ ér huó shì wǒ de xǔnuò (shēngshēngshìshì de chéngnuò)为你而活是我的许诺(生生世世的承诺)shīqù nǐ hái pà shīqù shénme (wèile nǐ)失去你还怕失去什么(为了你)kuàilè shòu zhémo ài jiù méiyǒu cuò快乐受折磨 爱就没有错suìyuè de jiāsuǒ bǐ wǒmen cuìruò岁月的枷锁 比我们脆弱qǐng zài láishēng děng wǒ请在来生等我

About Huang Shengyi: Chinese Actor And Musician (1983

Huang Shengyi (Chinese: 黄圣依, born February 11, 1983), also known as Eva Huang, is a Chinese actress and singer.

Biography

Huang was born and raised in Shanghai. Her father was educated in the United States and lived there in the early 1990s, while her mother worked as an editor in a newspaper agency in Shanghai. She graduated from the Beijing Film Academy in 2001.

Career

Eva Huang rose to fame after starring in Stephen Chow’s action comedy film Kung Fu Hustle (2004). Kung Fu Hustle took a record 155 million yuan at box offices across the Chinese mainland, making it China’s top-grossing film in 2004. In August the following year, she ended her contract with Chow’s company after appearing in a magazine photo shoot without their consent.

Huang then starred in Dragon Squad (2005), which received critical acclaim and was among the first films to be listed in the permanent collection by the National Museum of China.

Starting in 2006, Huang worked with China Juli Group on a number of television series, including Fairy Couple (2007) and The Shadow of Empress Wu (2007). Fairy Couple was the highest rated drama of the year, and led to increased recognition for Huang. She also starred in the television adaptation of Louis Cha’s novel Sword Stained with Royal Blood.

In 2008, Huang released her first solo album, titled Huang Shengyi.

In 2009, Huang became the CEO of China Juli Group’s Entertainment Media Co., Ltd, drawing a six-figure salary annually. The same year, she appeared in a minor role in the Hollywood science fiction film Race to Witch Mountain.

In 2011, Huang starred alongside Jet Li and Raymond Lam in The Sorcerer and the White Snake where she played the White Snake Demon. She then starred in The Locked Door (2012), a film which tells about the life story of a girl from noble family, who was raped at young age. The film won the Best Feature at the Monaco Charity Film Festival.

In 2013, Huang starred in the romance drama Marriage Rules. This is the first production created by Huang’s own studio, and it was a commercial and ratings success.

In 2014, Huang starred alongside Donnie Yen in the action comedy film Iceman, which won her the Best Actress award at the Huading Awards for her performance.

In 2015, Huang was cast in the war epic film Air Strike.

Discography

Albums

Singles

Awards

Pinyin Lyrics Lin Feng (林峯), Huang Sheng Yi (黄圣依)

  Pinyin Lyrics Lin Feng (林峯), Huang Sheng Yi (黄圣依) – 许诺 (Xu Nuo) 歌词

Singer: Lin Feng (林峯), Huang Sheng Yi (黄圣依) Title: 许诺 (Xu Nuo)

爱一个人就在一瞬间 Ai yige ren jiu zai yi shunjian 对你迷恋 是一场冒险 dui ni milian shi yi chang maoxian 我心甘情愿 在红尘搁浅 wo xinganqingyuan zai hongchen geqian 男:你的叹息拨动我的心弦 nan: Ni de tanxi bo dong wo de xinxian

为你受苦眼泪都是甜 wei ni shouku yanlei dou shi tian 人世间沧海变桑田我的心 ren shijian canghai bian sangtian wo de xin 不会变只要你 再出现 bu hui bian zhiyao ni zai chuxian 合:为你而活是我的许诺 he: Wei ni er huo shi wo de xunuo

失去你还怕失去什么 shiqu ni hai pa shiqu shenme 只要快乐 爱就没有错 zhiyao kuaile ai jiu meiyou cuo 岁月的枷锁 比我们脆弱 suiyue de jiasuo bi women cuiruo 男:你的黑发拨动我的心弦 nan: Ni de hei fa bo dong wo de xinxian

女:想念你瞳孔的深浅 nu: Xiangnian ni tongkong de shenqian 男:为你受苦眼泪都是甜 nan: Wei ni shouku yanlei dou shi tian 女:爱默默感动天地间 nu: Ai momo gandong tiandi jian 合:一年又一年我的心 he: Yi nian you yi nian wo de xin

女:你的心 nu: Ni de xin 男:不会变 nan: Bu hui bian 女:不能变 nu: Buneng bian 女:为了你 nu: Weile ni

男:再出现 nan: Zai chuxian 女:再出现 nu: Zai chuxian 合:为你而活是我的许诺 he: Wei ni er huo shi wo de xunuo 失去你还怕失去什么 shiqu ni hai pa shiqu shenme

只要快乐 爱就没有错 zhiyao kuaile ai jiu meiyou cuo 岁月的枷锁 比我们脆弱 suiyue de jiasuo bi women cuiruo 为你而活是我的许诺 wei ni er huo shi wo de xunuo 生生世世的承诺 shengshengshishi de chengnuo

失去你还怕失去什么 shiqu ni hai pa shiqu shenme 为了你快乐受折磨 weile ni kuaile shou zhemo 爱就没有错 ai jiu meiyou cuo 岁月的枷锁 比我们脆弱 suiyue de jiasuo bi women cuiruo Find more lyrics at chúng tôi id=”ezoic-pub-ad-placeholder-171″ class=”ezoic-adpicker-ad”>

You can purchase their music thru Amazon Music or Apple Music Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

x

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

He Zi Ling – 123 Wo Ai Ni I Love You video

许诺 (Xu Nuo) – English Translation

Love someone in an instant I am willing to run aground in the red dust Man: Your sigh touches my heartstrings

I suffer for you, tears are sweet The world has changed my heart Won’t change as long as you reappear He: Living for you is my promise

What are you afraid of losing As long as you are happy, there is nothing wrong with love The chains of time are weaker than us Man: Your black hair touches my heartstrings

Female: I miss the depth of your pupils Man: I suffer for you, tears are sweet Female: I silently moved the world Together: my heart year after year

Female: your heart Male: will not change Female: can’t change Female: for you

Male: Reappear Female: Reappear He: Living for you is my promise What are you afraid of losing

As long as you are happy, there is nothing wrong with love The chains of time are weaker than us Living for you is my promise Commitment from life to life

What are you afraid of losing Tortured for your happiness Love is not wrong The chains of time are weaker than us Find more lyrics at chúng tôi id=”ezoic-pub-ad-placeholder-173″ class=”ezoic-adpicker-ad”>

Pinyin Lyrics Lin Feng (林峯), Huang Sheng Yi (黄圣依) – 许诺 (Xu Nuo) 歌词

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru Amazon Music or Apple Music Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

许诺 歌词 – by 林峯 & 黄圣依

Watch this video on YouTube

‘Lật Mặt’ Những Tính Cách Khó Ưa Nhất Của 12 Chòm Sao: Bạch Dương Bạo Lực, Ma Kết Tham Lam

Nổi tiếng là chòm sao nóng tính, manh động nên không có gì lạ khi nhược điểm chính của Bạch Dương là bạo lực. Tuy Bạch Dương là người hảo sảng, dễ tính và rất đáng yêu, cởi mở nhưng khi ai đó khiến họ nổi cơn điên, Bạch Dương sẽ không “ngán” bất cứ người nào.

Kim Ngưu là những người ưa vật chất và thực dụng. Bên cạnh đó, họ còn rất keo kiệt, hay tính toán về mặt tiền bạc và những thứ thuộc sở hữu của mình. May mắn là Kim Ngưu cũng có những ưu điểm để bù trừ tính cách xấu này như hiền lành, dịu dàng, chung thủy và tận tâm với những người mình yêu mến.

Song Tử lại là những người có khả năng “lật mặt” còn nhanh hơn lật bánh tráng và tài nói dối như cuội. Tất nhiên, không phải những gì Song Tử nói cũng đều là dối trá, bịa đặt. Chỉ là nhiều khi chòm sao này rất thích “thêm mắm thêm muối” cho câu chuyện của mình thêm phần thú vị, khiến nhiều người cảm thấy khó tin và không biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Cự Giải thường làm việc theo cảm tính, luôn đặt tình cảm lên trên hết. Nhưng đôi khi, Cự Giải lại hơi như nhược, có những “phút yếu lòng” và dễ bị “dụ dỗ” và điều này có thể khiến họ rất dễ gặp rắc rối.. Bạn hay tự ti, mặc cảm và dễ bi quan trước những xui xẻo trong cuộc sống. Cũng vì vậy, Cự Giải hay cảm thấy ganh tị với những ai hơn mình ở mọi lĩnh vực.

Có thể nói, nếu sự tự tin chính là chìa khóa để chòm sao Sư Tử thành công thì tính sĩ diện chính là yếu điểm dễ dàng khiến Sư Tử thất bại. Sư Tử đề cao khả năng của mình, tuy nhiên họ lại khá chủ quan trong công việc. Nếu phủ nhận những cố gắng của Sư Tử thì bạn đang đụng vào lòng tự ái cao ngất của họ rồi đấy.

Xử Nữ: Thích kiểm soát, bới móc

Xử Nữ hay quan tâm tới người khác và là người rất chu đáo, tỉ mỉ. Tuy nhiên, đi đôi với điều này thì họ cũng là những kẻ vô cùng độc tài, thích kiểm soát mọi thứ, bao gồm cả con người lẫn sự vật và cho mình cái quyền chỉ trích, phê bình và càu nhàu.

Vốn nổi tiếng thân thiện, giỏi xã giao và thích lấy lòng người khác, Thiên Bình rất quan ngại trong việc thể hiện chính kiến của mình, hay có tư tưởng gió chiều nào che chiều nấy. Vì vậy, họ rất hay hùa theo số đông, khiến nhiều người cảm thấy con người này thực sự không đáng tin tưởng và chẳng có tí chí khí nào.

Ngoài là chòm sao đáng sợ và nguy hiểm nhất hệ hoàng đạo thì Bọ Cạp còn có một khía cạnh khác vô cùng khó ưa, đó là nhớ lâu và thù dai. Họ có thể “ghim” trong lòng mình những nỗi hận thù rất nhỏ nhặt qua hàng chục năm mà không thể nguôi ngoai. Và đừng tưởng họ chỉ giữ trong lòng thôi, Bọ Cạp sẽ quay lại tìm từng kẻ đã gây thù với mình để trả từng món nợ dù có phải trải qua bao lâu đi nữa đấy!

Nhân Mã luôn mang đến hình ảnh vô tư, hồn nhiên và rất nồng hậu, chân thành. Tuy nhiên, đằng sau những thứ tốt đẹp ấy thì họ cũng có vô vàn điểm xấu, nổi bật là tính cẩu thả, vô trách nhiệm và lêu lổng. Chính những nhược điểm này khiến bất cứ ai phải tiếp xúc hay đồng hành với Nhân Mã trong công việc đều cảm thấy bất mãn và bị vạ lây.

Ma Kết hay tỏ ra mình là người đạo mạo, có nguyên tắc và không màng nhân tình thế thái, sống có trách nhiệm với xã hội và rất có kỷ cương, phép tắc. Thế nhưng, ẩn sâu trong con người điềm đạm đến mức lãnh đạm này là lòng tham vô đáy. Thậm chí, họ có thể không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn.

Bảo Bình tuy nổi tiếng thông minh, hiếu học và lập dị nhất hệ hoàng đạo nhưng cũng là những kẻ rất tự cao tự đại. Bảo Bình không cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ hay làm màu để gây sự chú ý. Thay vào đó, họ luôn cho rằng mình hơn hẳn mọi người, độc đáo, khác biệt và chẳng ai có thể vươn tới tầm cao của họ.

Song Ngư hay đem lại ấn tượng ngọt ngào, mong manh và dịu dàng cho bất cứ ai mới tiếp xúc. Tuy nhiên, nếu thân quen hơn với họ, bạn sẽ dần dần nhận ra đằng sau cái vẻ ngoài liễu yếu đào tơ đó là những mặt trái rất khó ưa. Họ hay thể hiện mình cảm thông, chu đáo và quan tâm tới người khác, tuy nhiên, thực sự Song Ngư là những người khá ích kỷ, họ chỉ nghĩ đến bản thân và rất biết cách sử dụng miệng lưỡi và bộ dạng “ngây thơ vô số tội” của mình để khiến người khác phải làm theo ý mình.

Tất nhiên bên cạnh những ưu điểm thì hầu như chúng ta ai cũng có những các thói quen xấu hoặc những điểm yếu cần phải khắc phục. Không có ai sinh ra là hoàn hảo cả, và 12 cung hoàng đạo cũng vậy, chính vì thế nên bạn cũng đừng đặt yêu cầu quá cao trong cách sống của mình để rồi khiến chính mình lại bị áp lực và mệt mỏi, bạn nha!

Bạn đang đọc nội dung bài viết Raymond Lam And Eva Huang trên website Duhoceden.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!