Đề Xuất 3/2023 # Sách Giáo Khoa Song Ngữ Việt # Top 11 Like | Duhoceden.com

Đề Xuất 3/2023 # Sách Giáo Khoa Song Ngữ Việt # Top 11 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Sách Giáo Khoa Song Ngữ Việt mới nhất trên website Duhoceden.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Khổ sách: 19 x 27 cm

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2019

Số trang: 268

Hình thức: Bìa mềm

Sách giáo khoa Vật lý song ngữ Việt – Anh – Sách giáo khoa song ngữ Việt – Anh Vật lý – Sách giáo khoa Lý song ngữ Việt – Anh – Sách giáo khoa song ngữ Vật lý – Sách giáo khoa song ngữ lý

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có công văn số: 1114/NXBGDVN ngày 18 tháng 07 năm 2014 V/v phát hành bộ sách giáo khoa Toán song ngữ Việt – Anh năm học 2014 – 2015. Bộ sách nhằm mục đích hỗ trợ phát triển kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng tiếng Anh như một công cụ để học toán.

Nội dung bộ sách được biên soạn, biên dịch theo đúng cấu trúc, nội dung và chương trình của sách giáo khoa đang được NXBGDVN xuất bản, phát hành hiện nay và sẽ giúp các em từng bước làm quen với việc học toán bằng tiếng Anh: từ việc biết đọc từ toán, biết viết các phép tính đến việc tận dụng vốn kiến thức toán đã học vào việc học toán và các môn học khác; Do vậy bộ sách hoàn toàn phù hợp cho việc dạy và học trong nhà trường.

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu của giáo viên, học sinh trong tỉnh một cách đầy đủ bộ tài liệu sách giáo khoa toán song ngữ Việt – Anh phục vụ năm học 2014 – 2015, Các Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông báo cho các đơn vị giáo dục biết và phổ biến đến giáo viên, học sinh đăng ký mua và đồng thời đặt mua để dùng vào thư viện trường học phục vụ cho việc giảng dạy.

Mua Sách Giáo Khoa Song Ngữ Ở Đâu

Sách Giáo Khoa Lớp 10 Hóa Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Song Ngữ Lớp 11 Pdf, Mua Sách Giáo Khoa Song Ngữ, Mua Sách Giáo Khoa Song Ngữ ở Đâu, Sách Giáo Khoa Song Ngữ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Hóa 11 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Vật Lý 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Đại Số 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Song Ngữ Lớp 12, Sach Giáo Khoa Hóa Lớp 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Hóa 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa 12 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Vật Lý Sống Ngữ 10, Sách Giáo Khoa Toán 11 Đại Số Pdf Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Toán Song Ngữ Lớp 7, Sách Fiaos Khoa Song Ngữ Hóa Lớp 12, Khóa Luận Giáo Dục Kỹ Năng Sống, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 Phần 3, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 9, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thô, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dụ, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 1 Sách Giáo Viên, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Dành Cho Giáo Viên, Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập Sinh 8, Sách Giáo Khoa Khoa Học, Sach Giao Khoa Mon Khoa Hoc Lop 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 5, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Khoa Học 4, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 5, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 10, Sách Giáo Khoa Giáo Viên Lớp 1, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 11, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10, Sach Giao Khoa Tieng Anh 10 Nxb Giao Duc, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10 Bài 13, Sách Giáo Khoa Lớp 7 Pdf, Sách Giáo Khoa Lớp 7, Sách Giáo Khoa Lớp 6 Tập 2, Sach Giao Khoa Lop 6, Sách Giáo Khoa Lớp 2 Mới, Sách Giáo Khoa Giá Sỉ, Sách Giáo Khoa Lớp 8, Sách Giáo Khoa Lớp 9, Sách Giáo Khoa Lớp 1, Sách Giáo Khoa Mới, Sách Giáo Khoa Giá Rẻ, Sách Giáo Khoa Lý Lớp 9, Sách Giáo Khoa Lý Lớp 6, Làm Đại Lý Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Khoa Lý 9, Sách Giáo Khoa Lý 6, Sách Giáo Khoa Lý 11, Sách Giáo Khoa Lớp 9 Môn Văn, Sách Giáo Khoa Lớp 5 Tập 2, Sách Giáo Khoa Lớp 5, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Tập 2, Sách Giáo Khoa Lớp 1 Của Mỹ, Sách Giáo Khoa Lớp 1 Cũ, Sách Giáo Khoa Hóa 11, Sách Giáo Khoa Là Gì, Sách Giáo Khoa Hóa 11 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa Hóa 12 Cơ Bản, Sách Giáo Khoa In Sai, Sách Giáo Khoa Hóa Lớp 9, Sách Giáo Khoa Hóa 8, Sách Giáo Khoa Hóa 9, Sách Giáo Khoa Hóa Học 12, Bài 4 Sách Giáo Khoa Địa 11, Tôi Yêu Em Sách Giáo Khoa, Sách Giáo Khoa Lớp 1 Pdf, Sách Giáo Khoa Lớp 4 Mới, Sách Giáo Khoa Hóa Lớp 10, Sách Giáo Khoa Lớp 4, Sách Giáo Khoa Lớp 3 Tập 2, Sách Giáo Khoa Hóa 10, Bài 4 Sách Giáo Khoa Hóa 9, Sách Giáo Khoa Lớp 3, Sách Giáo Khoa Lớp 2 Tập 1, Sách Giáo Khoa Lớp 2 Cũ, Sách Giáo Khoa Lớp 2, Sách Giáo Khoa Lớp 12, Sách Giáo Khoa Lớp 11, Sách Giáo Khoa Hóa Lớp 8, Sách Giáo Khoa Môn Ngữ Văn 10 Tập 2, Đọc Sách Giáo Khoa,

Sách Giáo Khoa Lớp 10 Hóa Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Song Ngữ Lớp 11 Pdf, Mua Sách Giáo Khoa Song Ngữ, Mua Sách Giáo Khoa Song Ngữ ở Đâu, Sách Giáo Khoa Song Ngữ Lớp 11, Sách Giáo Khoa Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Hóa 11 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Vật Lý 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Đại Số 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Song Ngữ Lớp 12, Sach Giáo Khoa Hóa Lớp 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Hóa 10 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa 12 Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Vật Lý Sống Ngữ 10, Sách Giáo Khoa Toán 11 Đại Số Pdf Song Ngữ, Sách Giáo Khoa Toán Song Ngữ Lớp 7, Sách Fiaos Khoa Song Ngữ Hóa Lớp 12, Khóa Luận Giáo Dục Kỹ Năng Sống, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4 Phần 3, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 9, Sách Giáo Khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dục Phổ Thô, Danh Mục Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Công Nghệ Giáo Dục, Dự Thảo Thông Tư Hướng Dẫn Việc Lựa Chọn Sách Giáo Khoa Trong Cơ Sở Giáo Dụ, Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 7 Tập 1 Sách Giáo Viên, Góp ý Dự Thảo Tiêu Chí Chọn Sách Giáo Khoa Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng An Ninh Lớp 11, Đề án Đổi Mới Chương Trình Sách Giáo Khoa Giáo Dục Phổ Thông, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 11, Sách Giáo Khoa Dành Cho Giáo Viên, Sách Giáo Khoa Sách Bài Tập Sinh 8, Sách Giáo Khoa Khoa Học, Sach Giao Khoa Mon Khoa Hoc Lop 6, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 5, Sách Giáo Khoa Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Khoa Học 4, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 4, Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 5, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 10, Sách Giáo Khoa Giáo Viên Lớp 1, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 11, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 12, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 8, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10, Sach Giao Khoa Tieng Anh 10 Nxb Giao Duc, Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 10 Bài 13,

Sách “Tuyển Tập Truyện Cười Song Ngữ Hàn Việt”

Published on

Cuốn Sách “Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn Việt”. Cuốn sáchTuyển tập truyện cười song ngữ Hàn – Việt, được tác giả sưu tầm và tuyển chọn những truyện cười và câu đố vui hay nhất, qua đó tác giả đã phân tích từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp hay được sử dụng trong đời sống hàng ngày.

1. TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ HÀN – VIỆT

2. Chúng tôi luôn mong muốn nhận được những ý kiến góp ý của Quý độc giả để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Góp ý về nội dung sách: thechangmi@mcbooks.vn Liên hệ về bản thảo và bản dịch: contact@mcbooks.vn Liên hệ hợp tác truyền thông trên sách: project@mcbooks.vn Liên hệ tư vấn, đại diện và giao dịch bản quyền: copyright@mcbooks.vn Phát triển cùng phương châm “Knowledge Sharing – Chia sẻ tri thức” MCBooks luôn mong muốn được hợp tác cùng các tác giả trong nước với ước mong được chia sẻ những phương pháp học mới lạ độc đáo, những cuốn sách học ngoại ngữ hay và chất lượng đến với độc giả Việt Nam. Các tác giả viết sách có nhu cầu xuất bản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:  Email: lienhebanquyen@mcbooks.vn  Điện thoại: 04.3792.1466 (Bấm máy lẻ 103 – gặp Phòng Kế Hoạch) Bản quyền tiếng Việt thuộc Công ty Cổ phần sách MCBooks. Theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty Cổ phần sách MCBooks và Trang Thơm chủ biên. Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của Công ty Cổ phần sách MCBooks đều là bất hợp pháp và vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và công ước Berne về bản quyền sở hữu trí tuệ. TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ HÀN – VIỆT

3. TUYỂN TẬP TRUYỆN CƯỜI SONG NGỮ HÀN – VIỆT The changmi Trang thơm (chủ biên) NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

4. Có lẽ các bạn đã từng đọc rất nhiều các sách tiếng Hàn về ngữ pháp ở các trình độ khác nhau. Tuy nhiên, sách tiếng Hàn được trình bày theo truyện cười và câu đố vui thì hầu như không có. Trên thực tế, việc học tiếng Hàn qua truyện cười và câu đố sẽ thú vị hơn và giúp người học nhớ cấu trúc ngữ pháp và từ vựng hơn. Cuốn Tuyển tập truyện cười song ngữ Hàn – Việt, được tác giả sưu tầm và tuyển chọn những truyện cười và câu đố vui hay nhất, qua đó tác giả đã phân tích từ vựng, các cấu trúc ngữ pháp hay được sử dụng trong đời sống hàng ngày. Cuốn sách bao gồm 3 chương. Chương 1 gồm 36 truyện cười, chương 2 gồm 100 câu đố vui kèm đáp án, chương 3 là phần giải thích các mục ngữ pháp được đề cập trong truyện cười. Hy vọng rằng những truyện cười và câu đố vui trong cuốn sách này sẽ đem lại nụ cười sảng khoái và kiến thức về văn hóa của “xứ sở kim chi” cho các bạn đọc và học cuốn sách này. Tác giả cũng mong rằng cuốn sách sẽ đem lại một hơi thở mới trong việc tiếp thu tiếng Hàn của các bạn yêu thích môn ngoại ngữ này. Lời nói đầu

5. Trong quá trình biên soạn, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Ban biên tập rất mong nhận được những đóng góp quý báu từ phía độc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sắp tới. Mọi ý kiến đóng góp xin Quý độc giả gửi về hòm thư: Thechangmi@mcbooks.vn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Ban biên tập!

7. 14) 노부부와 파리들 15) 북극곰 16) 청둥오리 17) 빈 의자 시리즈1 18) 빈 의자 시리즈2 19) 개와 닭 20) 연설 준비 21) 쇼핑 22) 40대 주부 23) 생각대로, 느낀 대로 24) 천생연분 25) 과학적인 발견 26) 남편이 불쌍할 때 27) 그럴리가 없는데요 28) 재치 있는 복수 29) 순수한 아이와 세대차이 30) 귀먹지 않으신 하나님 31) 큰 배, 작은 배 32) 억울합니다 33) 이상한 일 34) 중년의 남편 35) 부전 자전 36) 동글, 그리고 터널 45 47 51 53 55 57 59 63 66 68 70 73 76 78 81 84 87 89 92 94 96 99 103

8. 2장: 재미있는 수수께끼 Chương 2: Đố vui 답 Đáp án 3장: 문법 Chương 3: Ngữ pháp 108 114 148

9. 1장: 재미있는 이야기 Chương 1: Truyện cười

10. 10 노인 두 명이 의자에 앉아서 이야기를 하고 있었다. 한 노인이 먼저 입을 열었다 나 보청기 새로 샀어. 엄청 비싼 거야. 다른 노인이 부러워하며 물었다. 그래, 얼마인데? 노인은 손목시계를 보더니 대답했다. 12시. 노인과 보청기 Có 2 cụ già ngồi ở ghế và nói chuyện với nhau. Một cụ mở lời nói trước: Tôi mới mua máy trợ thính. Đắt lắm đấy. Cụ kia ghen tị hỏi. Thế à? Giá bao nhiêu vậy? Cụ kia nhìn đồng hồ và trả lời. 12h. NGƯỜI GIÀ VÀ MÁY TRỢ THÍNH

11. Giải thích nụ cười câu chuyện: Cụ già kia khoe khoang mua được máy trợ thính đắt tiền. Nhưng khi ông bạn hỏi giá bao nhiêu thì mới biết máy trợ thính đó lại chẳng có tác dụng gì. Vì ông lão nghe nhầm hỏi giá cả thành hỏi giờ. 단어 Từ mới 노인 người già 보청기 máy trợ thính 엄청 vô cùng 부러워하다 ghen tỵ 손목시계 đồng hồ đeo tay 대답하다 trả lời -11

12. 12 학교에서 돌아온 아들이 엄마를 불렀다: 아들: 엄마, 제가 10점 받으면 사탕 열개 준다고 하셨 죠??? 엄마: 응, 그럼 오늘 10점 받았니? 아들: 아니오, 오늘은 사탕 한 개면 돼요. 아들과 엄마 이야기 Cậu bé nọ đi học về, gọi mẹ: Con trai: Mẹ ơi, có phải mẹ đã nói là nếu con được 10 điểm, mẹ sẽ cho con 10 cái kẹo phải không ạ? Mẹ: Ừ, thế hôm nay con được điểm 10 à? Con trai: Không, hôm nay mẹ đưa con một cái kẹo là được rồi ạ. CÂU CHUYỆN CỦA MẸ VÀ CON TRAI

13. 단어 Từ mới -13 부르다 gọi 점 điểm (số điểm đọc số Hán Hàn: 10점 (십점) 사탕 kẹo 개 cái (danh từ đơn vị đếm kẹo)

14. 14 어떤 게으른 아들과 아버지가 있었다. 그러던 어느날, 아들 : 아빠, 저 물 좀 가져다 주세요. 아빠 : 냉장고에 있으니 니가 가져다 먹으렴. 잠시 뒤 아들 : 아빠 저 물 좀 가져다 주세요. 아빠 : 냉장고에 있으니 니가 가져다 먹으렴. 한번만 더 가져다 달라하면 혼난다! 잠시 뒤 아들이 하는말, 아들 : 아빠, 저 혼내주러 오실 때 물 좀 가져다 주세요. 아빠 : 헉!!! 아빠와 아들 이야기

16. 단어 Từ mới 게으르다 lười 가져다 주다 mang lại 혼나다 bị mắng 헉 cảm thán từ diễn tả sự ngạc nhiên. 16

17. 술을 마시고 늦게 들어온 남편이 볼일을 본다고 나갔다가 들어와 아내에게 말했다. 우리 집 화장실은 편하기도 하지. 문만 열면 불이 커지니 말야! 그러자 아내가 화를 내며 소리쳤다. 당신 또 냉장고에다 쉬했지! 남편이 밤에 한 짓 -17

18. Một ông chồng uống rượu về nhà muộn, đi vệ sinh xong nói với vợ: – Nhà vệ sinh nhà mình tiện lợi thật. Mới mở mỗi cửa mà đèn đã bật sáng rồi! Ngay sau đó, người vợ bực mình hét lên: – Anh lại ”đi” vào cái tủ lạnh của tôi rồi! HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG CHỒNG VỀ ĐÊM HAY SAY RƯỢU 18

19. 단어 Từ mới -19 볼일을 본다 (tiếng lóng): đi vệ sinh 편하다 tiện lợi 화를 내다 nổi giận 소리치다 hét lên 쉬다 (tiếng lóng): đi vệ sinh

20. 20 지하도에서 거지가 양손에 모자를 든 채 구걸을 하고 있 었다. 그 앞을 지나가던 행인이 모자에 동전을 넣으며 거지에 게 물었다. 행인 : 왜 모자를 2개나 들고 있는 거죠 ? 거지 : 요즘 장사가 잘돼서 체인점을 하나 더 냈습니다. 행인 : ….!! 체인점 Ở đường hầm có một người ăn xin hai tay cầm hai mũ đi ăn xin. Trước cảnh tượng đó, người đi bộ bỏ đồng tiền xu vào mũ và hỏi người ăn xin. Người đi bộ: Tại sao anh lại cầm 2 tay 2 mũ? Người ăn xin: Dạo này làm ăn khấm khá nên tôi đã mở thêm một chuỗi cửa hàng nữa. Người đi bộ: ….!!! CHUỖI CỬA HÀNG

21. 단어 Từ mới -21 거지 người ăn xin 양손 hai tay 모자를 들다 cầm mũ 개 cái (danh từ đơn vị đếm mũ) 구걸을 하다 ăn xin 장사가 잘 되다 làm ăn thuận lợi, phát đạt 체인점 chuỗi cửa hàng

22. 22 한 흑인이 하느님에게 물었다. 하느님, 왜 저에게 검은 피부를 주셨나요? 하느님이 대답했다. 그야 아프리카 정글에서 밤 사냥을 나설 때 어두운 밤에 잘 어울리게 하고 또 아프리카의 뜨거운 햇빛으로부터 자네를 보호해 주기 위해서지. 하느님 그럼 제 머리는 왜 이렇게 곱슬곱슬하죠? 그건 자네가 정글 속을 뚜어다닐 때 머리가 헝클어지거나 덤불에 걸리는 일이 없도록 하기 위해서이지! 그러자 그 흑인이 고개를 갸우뚱 거리며 물었다. 근데 하느님! 왜 저는 이 뉴욕에 태어난 거죠? 흑인의 비애

23. -23 NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI DA ĐEN Có một người da đen hỏi thượng đế: – Thưa thượng đế, tại sao ngài lại cho con làn da màu đen? Thượng đế trả lời. – Cái đó (màu da đen) sẽ bảo vệ cho con khỏi ánh nắng mặt trời nóng bức của vùng châu Phi hoặc nó sẽ lẫn với màu đêm tối khi con đi săn trong rừng nhiệt đới. – Thưa thượng đế, vậy thì tại sao tóc con lại xoăn tít thế? – Cái đó để mỗi khi con chạy trong rừng thì nó sẽ giúp con không bị mắc vào bụi rậm hoặc tóc tai không bị rối bù. Sau đó, người da đen đó lắc đầu hỏi. – Nhưng thưa thượng đế! Tại sao Người lại cho con sinh ra tại New York?

24. 단어 Từ mới 피부 da 아프리카 Châu Phi 정글 rừng nhiệt đới 사냥 đi săn 나서다 xuất hiện, tiến tới 자네 cậu, anh, cháu (ngôi thứ 2, dùng khi nói với bạn hoặc người ít tuổi hơn mình) 보호하다 bảo vệ 곱슬곱슬하다 loăn xoăn, loăn quăn 헝클어지다 rối bù 덤불 bụi cây rậm 갸우뚱 거리 lắc đầu 24

25. 법정에서 판사가 말했다. 당신이 총 쏘는 것을 직접 보았는가? 증인이 대답했다. 총소리를 들었을 뿐입니다. 그러자 판사가 말했다. 그럼, 그것은 증거로 받아들일 수가 없다. 증언대를 떠나면서 판사에게서 등을 돌린 증인은 큰 소리 로 웃었다. 증인이 다시 판사에게 말했다. 판사님은 제가 웃는 것을 보았습니까? 웃는 소리만 들었지. 그러자 증인이 말했다. 그럼, 그것도 증거로 받아들일 수 없겠네요. -25

26. TẠI TÒA ÁN Quan tòa nói. – Anh có trực tiếp nhìn thấy việc bắn súng không? Nhân chứng trả lời – Tôi chỉ nghe thấy tiếng súng thôi. Sau đó quan tòa hỏi. – Vậy thì cái đó không thể chấp nhận là chứng cớ được. Nhân chứng rời khỏi bục dành cho người làm chứng và quay lưng cười lớn. Nhân chứng hỏi lại quan tòa. – Thưa quý tòa, ngài có nhìn thấy tôi cười không ạ? Tôi chỉ nghe được mỗi tiếng cười thôi. Sau đó nhân chứng nói. – Vậy thì cái đó chắc cũng không thể coi là chứng cớ. 26

27. 단어 Từ mới -27 법정 tòa án 판사 quan tòa 총 súng 쏘다 bắn 증거 chứng cớ 받아들이다 chấp nhận

Giáo Dục Song Ngữ Là Gì? Những Điều Phụ Huynh Cần Biết Về Giáo Dục Song Ngữ

Những năm gần đây, “giáo dục song ngữ” đã không còn là khái niệm xa lạ với phụ huynh Việt Nam. Vậy giáo dục song ngữ là gì? Và bố mẹ cần làm thế nào để đồng hành cùng con?

Nghiên cứu cho thấy học sinh học Anh ngữ trong chương trình giảng dạy song ngữ có khuynh hướng đạt kết quả học tập tốt hơn về lâu dài so với những học sinh chỉ học Anh ngữ. Vì vậy, giáo dục song ngữ đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều phụ huynh.

Giáo dục song ngữ là gì?

Giáo dục song ngữ là quá trình dạy học sinh sử dụng hai ngôn ngữ. Ở đó, các nhà giáo dục thường dạy học sinh bằng cách kết hợp giữa ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ 2. Các cấp độ khác nhau của hai ngôn ngữ sẽ được vận dụng vào bài học tùy thuộc vào yêu cầu của bài giảng và mô hình giảng dạy.

Có hai loại hình giáo dục song ngữ phổ biến đang được triển khai:

● Giáo dục song ngữ chuyển tiếp (Transitional Bilingual Education)

Transition bilingual education program là một chương trình giáo dục với hai mục tiêu chính: mục tiêu thứ nhất là để đảm bảo học sinh có thể làm chủ kiến thức bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, tiếp theo sẽ hỗ trợ học sinh thành thạo ở tiếng Anh.

Lợi thế của phương pháp này là việc dạy và học tiếng Anh được diễn ra một cách có hệ thống. Giáo viên có thể cá nhân hóa bài dạy để phù hợp với từng học sinh. Trong khi đó, học sinh cũng có thể rèn luyện theo tốc độ của riêng mình. Đặc biệt phương pháp này được đề cao vì bản sắc văn hóa được bảo tồn. Học sinh sẽ phát triển đồng thời cả 2 ngôn ngữ mà không bỏ quên tiếng mẹ đẻ.

● Giáo dục song ngữ hai chiều hòa nhập (Two way Immension Bilingual Education)

Giáo dục song ngữ hai chiều hòa nhập (Two way Immension Bilingual Education) còn được biết đến với cái tên “giáo dục kép”. Đây là chương trình được thiết kế để hỗ trợ cùng lúc cả người nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh học đọc, viết và nói bằng tiếng Anh.

Nói cách khác, chương trình này nhằm mục đích giúp người bản ngữ học tiếng Anh như tiếng Anh của họ và ngược lại. Do đó, học sinh từ cả hai nhóm thường học cùng một lớp và nội dung học tập thường được truyền tải bằng hai ngôn ngữ.

Lợi thế của phương pháp này là giúp học sinh phát triển cả hai ngôn ngữ một cách nhanh chóng trong khi vẫn đảm bảo được sự đa dạng văn hóa của học sinh trong lớp. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi sự kiên nhẫn ở cả phụ huynh và học sinh, vì học sinh có thể cần đến vài năm để thành thạo cả hai ngôn ngữ.

Một số phương pháp khác

Một loại chương trình ngôn ngữ kép khác dạy học sinh theo quy trình sau:

1) Giáo viên dạy học sinh bằng tiếng Anh nhưng vẫn hiểu nếu học sinh đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Tuy nhiên, việc giao tiếp trong lớp được thực hiện bằng tiếng Anh.

2) Học sinh tiếp tục học các lớp cải thiện khả năng đọc viết và ngôn ngữ bằng tiếng Việt vì các kỹ năng đó vẫn có thể được áp dụng cho các lớp học bằng tiếng Anh. Học sinh học theo chương trình này sẽ học hầu hết các môn bằng tiếng Anh. Như vậy, việc học ngữ pháp….bằng tiếng Việt sẽ giúp học sinh phát triển tiếng Anh tốt hơn.

Ưu và nhược điểm của giáo dục song ngữ

Cũng giống như bất kỳ phương pháp học nào khác, giáo dục song ngữ có cả ưu và nhược điểm.

Ưu điểm của giáo dục song ngữ

Trước hết, việc thành thạo hai ngôn ngữ sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho học sinh. Từ xưa đến nay, việc không thành thạo tiếng Anh luôn là rào cản lớn để mỗi người phát triển bản thân. Giáo dục song ngữ sẽ giúp trẻ lớn lên với ít nhất 2 ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này có nghĩa con bạn có thể di chuyển đến bất kỳ nơi nào trên thế giới và thoải mái theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp của mình.

Trái với suy nghĩ của nhiều phụ huynh rằng con học tiếng Anh sẽ quên tiếng Việt và ngược lại, giáo dục song ngữ giúp trẻ phát triển hai ngôn ngữ cùng lúc. Não bộ của trẻ em có thể tiếp thu và học hỏi những điều mới liên tục, vì vậy việc học song song hai ngôn ngữ sẽ giúp phát triển tư duy về ngôn ngữ, dùng tiếng Việt để bổ trợ tiếng Anh và ngược lại.

Học sinh trong môi trường song ngữ cũng cho thấy khả năng tương tác tốt hơn với các đối tượng khác nhau, bao gồm cả bạn bè đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Điều đó có nghĩa con bạn sẽ có nhiều cơ hội văn hóa hơn những đứa trẻ không thành thạo tiếng Anh.

Chi phí là một trong những điều phụ huynh quan tâm nhất để xây dựng một lộ trình học tập dài hạn cho con. Chương trình giáo dục song ngữ thường không có ở hầu hết các trường công lập, và bố mẹ phải trả chi phí cao hơn ở các trường tư thục, song ngữ hoặc các lớp gia sư riêng.

Bên cạnh đó, nếu nhà trường không có chiến lược và chương trình phù hợp, giáo dục song ngữ có thể ảnh hưởng đến mục tiêu về học tập, kiến thức của học sinh. Điều này thường xảy ra khi học sinh quá tập trung vào việc học ngôn ngữ mà quên hoặc xao nhãng việc học kiến thức. Và khi đó, chún cần nhận được sự hỗ trợ về học thuật.

Tạm kết

Trong thời kỳ hội nhập và tiếng Anh từ điều kiện “đủ” đã trở thành một điều kiện “cần”, giáo dục song ngữ trở thành lựa chọn hàng đầu bởi những lợi thế ưu việt và sự phù hợp với thời đại. Tuy nhiên, cho dù là song ngữ hay truyền thống, học sinh vẫn luôn cần một môi trường phù hợp và sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô và nhà trường để phát triển.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Sách Giáo Khoa Song Ngữ Việt trên website Duhoceden.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!